Prieskum NZ: Deviataci na internete

Lucia ŠtefaňákováPrieskumy

Z prieskumu Než zazvoní medzi 2273 žiakmi deviatych tried z celej Slovenskej republiky vyplynulo, že 85,4 % deviatakov chce dostávať správy a novinky nielen o prijímacom konaní. Najobľúbenejšou sociálnou sieťou medzi deviatakmi je Facebook, kde má profil založený 91,9 % opýtaných. Prieskum bol zameraný na rozhodovanie sa o voľbe strednej školy. Sústredil sa predovšetkým na tému elektronických informačných zdrojov – teda na web a sociálne siete.  

Hlavné zistenia celoštátneho prieskumu:
  • Takmer dve tretiny respondentov (64,5 %) plánuje štúdium na niektorej zo stredných odborných škôl, 22,1 % žiakov chce ísť po základnej škole na gymnázium. Na stredné odborné učilište chce študovať 1,9 % opýtaných.
  • 33,2 % opýtaných už vie, na ktoré školy si podá prihlášky a ich rozhodnutie sa v budúcnosti určite nezmení. 63,4 % opýtaných má už nejakú predstavu o svojej budúcej škole, ale pripúšťajú, že sa môže zmeniť. Práve títo deviataci sú teraz cieľovou skupinou náborových aktivít stredných škôl, ktoré môžu ich nerozhodnosť využiť vo svoj prospech.
  • Deviataci majú na konečné rozhodnutie ešte čas, ale výsledky ukazujú, že 87,9 % z nich si už začalo zisťovať konkrétne informácie o nejakých stredných školách. Iba 7,7 % deviatakov so zisťovaním informácií ešte nezačalo.
  • Pri zisťovaní informácií o stredných školách sa deviataci spoliehajú na internet a webové stránky školy, na ktorých vyhľadáva informácie 85,4 % opýtaných. Okrem internetových stránok škôl sa deviataci spoliehajú aj na dni otvorených dverí a známych, ktorí majú s vybranou školou osobné skúsenosti.
  • Štvrtinu opýtaných by odradilo, keby webové stránky neboli graficky vydarené a takmer 58,2 % deviatakov by prestalo mať záujem o strednú školu, ak by jej web neobsahoval dôležité informácie. Investovať do profesionálnych a graficky vydarených webových stránok a zabrániť odlivu až dvoch tretín potenciálnych uchádzačov sa naozaj oplatí. Deviataci potom naopak vôbec nezisťujú informácie z internetových školských katalógov.
  • Opýtaní deviataci v 85,4 % prípadoch uviedli, že by mali záujem zo škôl dostávať správy a novinky nielen o prijímacom konaní. 45,3 % respondentov by potom chcelo dostávať informácie do svojej emailovej schránky, 26,6 % respondentov správou na sociálnej sieti (Facebooku). Školy by mali tieto príležitosti využiť a začať s tzv. follow-up sprievodnými aktivitami, aby nestratili s uchádzačmi kontakt až do zápisného lístka.
  • Hoci by najviac deviatakov ocenilo dostávať správy zo svojej vybranej strednej školy na e-mail, do svojej mailovej schránky sa každý deň pozerá iba 22,4 % deviatakov. Viac než 40 % opýtaných potom maily číta menej než jedenkrát týždenne alebo ich nečíta vôbec. Pre školy je vhodnejšie zbierať e-mailové kontakty skôr na rodičov, ktorí čítajú maily častejšie než žiaci.
  • Najobľúbenejšou sociálnou sieťou medzi slovenskými deviatakmi je Facebook, kde má profil založený 91,9 % opýtaných. Veľmi využívaný je tiež Instagram, ktorý vlastní 86,1 % respondentov. Naopak najmenej používanou sieťou medzi deviatakmi je Twitter, ktorý má iba 22,6 % deviatakov.
  • Na Youtube trávi aspoň pol hodinu denne 91,8 % deviatakov, 16,2 % potom na tomto serveri trávi aj 5 hodín denne. Podobne potom na Instagrame trávi viac než polhodinu denne 86,8 % žiakov. Sociálne siete sú lacnou a efektívnou propagáciou školy – škola môže zasiahnuť mladú generáciu tam, kde sa vyskytuje takmer každý deň.
Stiahnuť PDF

Chcete sa naučiť ako osloviť uchádzačov o štúdium na vašej škole?

Prihláste sa na školenie Prihláška je ešte len začiatok  do 11. marca 2019!


Školenie Prihláška je ešte len začiatok organizujeme v týchto mestách a termínoch:

Prešov 12. marca 9:30
Banská Bystrica 13. marca 9:30
Bratislava 19. marca 9:30

Viac informácii o školení, ukážkové slajdy a prihlášku nájdete tu.