Akadémia Než zazvoní


Akadémia Než zazvoní je kompaktný program praktického marketingu škôl, určený pre vedúcich pracovníkov, osoby zodpovedné za nábor školy i celé náborové tímy. Vhodný je taktiež pre zástupcov zriaďovateľov, ministerstvá, záujmové organizácie a zamestnávateľov spolupracujúcich so školami.

Akadémia pre jednotlivcov

Akadémia pre jednotlivcov

Pokiaľ si sám/sama prihlás sa do Akadémie pre jednotlivca. To sa koná v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Akadémia pre skupiny

Akadémia pre skupiny

Ak chcete na marketingu pracovať viacerí z vašej školy, ideálnym riešením je Akadémia priamo u vás na škole.