Obchodné platobné a storno podmienky pre nasledujúce školenia:

 Než zazvoní: Plná škola
 Než zazvoní: Šťastie praje pripraveným školám
 Než zazvoní: Deň otvorených sŕdc
 Než zazvoní: Prihláška je ešte len začiatok

 Než zazvoní: Internetový marketing
 Než zazvoní: Facebook pre školy
 Než zazvoní: Akadémia

Platba

Platba za školenie prebieha elektronickým prevodom oproti faktúre, ktorú vám vystavíme po registrácií na školenie. Dátum splatnosti faktúry je 14 dní, ak nie je dohodnuté inak.

Všetky informácie potrebné k platbe nájdete vo faktúre, ktorá Vám bude zaslaná na uvedený e-mail do jedného pracovného dňa od odoslania prihlášky.

Storno podmienky

Ak zistíte, že sa nebudete môcť dostaviť, môžete objednávku stornovať. Pri storne viac než týždeň pred termínom školenia vraciame 100 % poplatku. Pri storne od siedmych do štyroch dní pred školením vraciame 50 % poplatku. Pri storne tri a menej dní pred konaním školenia poplatok nebude vrátený. Než zazvoní si vyhradzuje právo zrušiť školenie v prípade nenaplnenia minimálnych kapacít. Zrušenie či presunutie školenia bude oznámené najneskôr deň pred jeho konaním a zaregistrovaným účastníkom bude vrátených 100 % zaplatenej čiastky.

Ako sa prihlásiť

Na školenie sa prihlásite jednoduchým webovým formulárom na stránkach každého školenia, alebo zaslaním emailu na adresu kosikova@nezzazvoni.sk. Prihlášku je nutné podať najneskôr týždeň pred konaním školenia, ak nie je uvedené inak.

Do prihlášky skopírujte nasledujúci text:

Dobrý deň, rád/a by som sa prihlásil/a našu školu na školenie Než zazvoní_______ v termínu _______.

Na školenie za našu školu príde (prídu):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Emailová adresa
Telefón Pozícia v škole
Dátum narodenia
Meno a priezvisko, kontakt, dátum narodenia a pozície ďalších osôb

Faktúru prosím vystavte na nasledujúcu adresu:
Názov školy
Ulica
PSČ
Mesto
IČO

Prevádzkovateľ webu

Prevádzkovateľom webu je spoločnosť:

Než zazvoní, s. r. o., 
Sukova 49/4,
602 00 Brno,
IČO: 03967921

info@nezzazvoni.sk
+420 733 778 256
www.nezzazvoni.sk