Průzkum NZ: Deváťáci a Testovanie 9

Hanka MorávkováPrieskumy

Než zazvoní poprvé připravilo průzkum na téma Testovanie 9. Průzkum byl realizovaný s 2 380 žáky devátých tříd v období před Testovaním 9. Zaměřili jsme se na to, jak se žáci na Testovanie 9 připravují, ale také na jejich obavy a informovanost o Testovaní 9 v porovnání s přijímacím řízením na střední školu jejich výběru.

Hlavní zjištění celostátního průzkumu:

  • Celkem 51,7 % dotazovaných žáků devátých tříd souhlasí nebo spíše souhlasí s výrokem, že jim příprava na Testovanie 9 ulehčí úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školu.
  • Pro většinu dotazovaných (69, 4%) je důležitější dobré zvládnutí přijímacích zkoušek, než dobré zvládnutí testů Testovanie 9. Dobrý výsledek ze zkoušek Testovanie 9 je důležitější pro 26,8 % žáků.
  • Dotazovaní také nejvíce odpovídali, že se přijímací zkoušky obávají více (55,7 %) než Testovania 9.
  • 68,1 % respondentů odpovědělo, že si myslí, že toho o podobě Testovania 9 ví víc než o podobě přijímacích zkoušek.
  • Délku trvání přijímacího řízení na svou střední školu nezná 68,1 % uchazečů. Jelikož Testovanie 9 probíhá jako celoplošné testování slovenských základních škol, je očekávatelné, že žákům informace o něm zprostředkuje přímo škola. Střední školy by tedy měly usilovat o to, aby jejich uchazeči byli stejně tak informovaní o podobě přijímacího řízení. To může zároveň zmírnit obavy žáků z přijímacího řízení a může jim to napomoci k lepšímu výkonu u přijímacích zkoušek. Máte-li na své uchazeče kontakt (např. ze dne otevřených dveří), můžete jim o podobě přijímacího řízení dát jednotlivě vědět.
  • Nejčastěji dotazovaní žáci uváděli, že se připravují na Testovanie 9 s třídou v rámci výuky (45,0 %).
  • Největší podíl žáků uvedl, že se na Testovanie 9 připravují z materiálů od učitele/od učitelky (57,5 %). Druhým nejčastějším zdrojem materiálů na přípravu byl internet, ze kterého se nejčastěji připravovalo 21,7 % žáků. Webové stránky středních škol mohou taktéž být využívaným zdrojem pro přípravu na přijímací zkoušky. Zprostředkujte svým uchazečům přehledné informace o podobě přijímacích zkoušek z minulých let. Umožníte jim tak nejen kvalitně se na přijímací řízení připravit, ale zmírníte také jejich stres a obavy, které mohou být s přípravou spojené.
  • Více než tři čtvrtiny dotazovaných (75,9 %) uvedlo, že je jejich základní škola určitě či spíše dobře připravila na zvládnutí Testovania 9.
Stáhnout PDF