7 tipov ako nestratiť uchádzačov. Premeňte prihlášky na zápisné lístky

Lucia ŠtefaňákováMarketingové tipy


Podaním prihlášky, ba ani zápisného lístka boj o uchádzača nekončí. Konkurencia sa bude snažiť získať Vašich žiakov aj cez prázdniny. Vyhnúť sa situácii, kedy na začiatku roku učitelia prídu do poloprázdnych tried, sa dá jediným spôsobom – dôslednou prácou a úsilím o nestratenie kontaktu s uchádzačmi.

1. K uchádzačom pristupujte individuálne
Kľúčovým faktorom, ktorý sa v tejto časti náboru objavuje, a s ktorým je potrebné pracovať, je individuálny prístup. Je potrebné uchádzača čo najlepšie poznať a od podania prihlášky až do jeho zasadnutia do lavíc mu venovať čo najviac pozornosti. Len tak sa dá vybudovať vzťah a vzájomná dôvera medzi školou a budúcim študentom.

2. Za prihlášku je slušné sa poďakovať
Dajte uchádzačom najavo, že o nich stojíte. Využite povinnosť zaslať uchádzačom oznámenie o zahájení riadenia a do obálky vložte aj poďakovanie v mene riaditeľa. Použite neformálny, ľudský prístup. Do rovnakého dokumentu (napr. do textu) pridajte i ďalšie informácie, ktoré majú vplyv na finálne rozhodnutie uchádzača – najväčšie výhody vašej školy, či testimoniál vášho úspešného absolventa.

3. Svoj web prispôsobte uchádzačom
Školský web je váš hlavný predajný kanál a uchádzači sú vaši zákazníci. Uľahčite im ich cestu na vašu školu a upravte web tak, aby uchádzači našli čo najľahšie informácie o prijímacom konaní: dátum, čas, testy z minulého roku, kontaktnú osobu, na ktorú sa môžu s otázkami obrátiť či video od súčasných žiakov, ktorí uchádzačom ukážu, ako sa najlepšie na prijímačky pripraviť.

4. Využite SMS marketing
Pomocou SMS môžete poďakovať za prihlášku a napísať, že viac informácií pošlete čoskoro poštou. „Ďakujeme za prihlášku na SOŠ Bratislava. Ďalšie informácie vám ešte dnes pošleme poštou!” SMS sú však tiež skvelým nástrojom k prejaveniu záujmu a pripomenutiu sa. Dajte uchádzačom vedieť, že sa blíži termín prijímačiek a ráno im poprajte „Veľa šťastia pri prijímacích skúškach!”.

5. Premeňte stresujúce prijímačky na zážitok
Nepríde vám to reálne? Žiaci sa nerozhodujú iba racionálne, vplyv na nich majú do veľkej miery emócie. Stresor ako prijímacie skúšky môžete spríjemniť občerstvením v podobe fľaše vody a jablka na stole, darčekom, či príjemným vystupovaním. Odlíšte sa a uchádzačom názorne ukážte, že ste lepší ako konkurenčná škola.

6. Snažte sa pomôcť aj neprijatým
Ak sa uchádzačovi neviedlo v prvom kole a viete, že má šancu na prijatie po odvolaní, či v druhom kole, je ideálne spoločne s výsledkami zaslať aj informačný leták, čo robiť v prípade neprijatia. V opačnom prípade si uchádzač môže nájsť vlastné riešenie, ktoré pre vás nebude výhodné a podá si zápisový lístok na konkurenčnú školu. Môžete tak prísť aj o uchádzačov, pre ktorých bola vaša škola primárnou voľbou!

7. Personalizujte
Čím viac osobné budú vaše zdelenia, tým budú efektívnejšie. Personalizujte pomocou mena, miesta bydliska, pohlavia, koníčkov či odborov, na ktoré sa hlásia. Ako ale personalizovať čo najlepšie? Musíte poznať svojich uchádzačov – čím viac informácií o nich budete vedieť, tým zaujímavejší obsah im môžete ponúknuť. Využite informácie na prihláške, dotazníkov na dni otvorených dverí, či pri prijímacích skúškach.

Za mesiac si žiaci deviatych tried podajú prihlášku na svoju budúcu strednú školu. Náborový proces tým však ani zďaleka nekončí. 49 % všetkých škôl končí s marketingovými aktivitami ešte pred uzávierkou prihlášok. Prichádzajú tým o študentov, ktorých už raz prácne oslovili. Nerobte rovnakú chybu.

Chcete sa naučiť ako osloviť uchádzačov o štúdium na vašej škole?

Prihláste sa na školenie Prihláška je ešte len začiatok  do 11. marca 2019!