referencie
Ako v Poličke oslovili 120 000 ľudí vďaka Instagramu
Koronavírusová epidémia zmenila rad vecí v tradíciami pretkanom školskom nábore: koniec návštev na ZŠ, žiadne burzy, žiadne dni otvorených dverí a teda aj žiadny kontakt študentov s uchádzačmi. A pritom z našich prieskumov vyplýva, že uchádzači aj ich rodičia chcú mať možnosť si pohovoriť so súčasnými študentmi. Aké existuje riešenie?

Ak sa na celý nábor na strednej škole pozrieme z dostatočného odstupu, zistíme, že celá kampaň smeruje k jedinému bodu v mieste a čase - na váš deň otvorených dverí. Tu najčastejšie dochádza k finálnemu rozhodnutiu pre štúdium práve na vašej škole. Preto všetko, čo robíte dovtedy - letáky, reklamu v tlači, rádiu, aj rozloženie webu musíte robiť s tým cieľom, aby na deň otvorených dverí prišlo čo najviac uchádzačov.

Ako by taký úžasný deň otvorených dverí mal prebiehať? To je na menšiu knižku alebo 4 hodinové školenie, ale v skratke: mal by byť plný zážitkov, o ktorých bude uchádzač hovoriť ešte mesiac na svojej ZŠ, mali by ste ukázať dôkladne vašu školu a dať uchádzačom aj ich rodičom možnosť, aby sa porozprávali so súčasnými študentmi.

Ako sa dá aj v čase pandémie ukázať efektívne vaša škola zvnútra, o tom si môžete viac prečítať v našej prípadovej štúdii o on-line dňoch otvorených dverí. Vďaka tejto novinke sa môžu uchádzači pozrieť do areálu školy, spoznať jej atmosféru a "okukovať" svojich budúcich učiteľov. Nedokáže však vynahradiť možnosť osobného stretnutia a kontaktu so súčasnými študentmi.

Image
Image
Uchádzači chcú mať možnosť sa porozprávať so študentmi

A prečo je to vlastne dôležité? Z našich výskumov dlhodobo vyplýva, že práve rozhovor so študentmi je jedna z vecí, ktorá je pre uchádzačov pri rozhodovaní kľúčová. Rodičia aj uchádzači si síce dobre uvedomujú, že študenti, ktorí školu reprezentujú na dni otvorených dverí, boli vybraní pre svoje reprezentatívne vystupovanie či prospech. Napriek tomu sa s nimi chcú porozprávať a získať tak (aj keby čiastočný) nefiltrovaný pohľad na školu.

O túto možnosť ale tento rok všetci prišli. Niektoré školy sa túto skutočnosť pokúšali kompenzovať účasťou na on-line školských burzách, ktoré v určitej miere interakcie ponúkali, riaditelia sa však poväčšine zhodujú na tom, že to boli vyhodené prostriedky. My sme to očakávali už v októbri a preto sme sa rozhodli nespoliehať sa na iniciatívu krajov a vytvoriť vlastnú zacielenú kampaň.

 
"Z našich výskumov vyplýva, že práve rozhovor so študentmi je jedna z vecí, ktorá je pre uchádzačov pri rozhodovaní dôležitá."
 
Spýtaj sa našich študentov - kampaň založená na úprimnosti

Cieľom teda bolo nahradiť osobný kontakt so študentmi spôsobom, ktorý by čo najviac strhol pláštik anonymity internetu. Preto bolo od začiatku jasné, že aby sme splnili tento zámer, musíme uchádzačom sprostredkovať priamy kontakt s niekoľkými konkrétnymi študentmi - ľuďmi s tvárou, menom a príbehom.

Princíp všetkého bol jednoduchý - škola odovzdá po dobu cca 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok každý deň instagramový profil jednému zo svojich aktuálnych študentov. Ten bude pripravený zodpovedať uchádzačom v súkromnej správe na otázky ohľadne štúdia na danej škole ako ich vrstovník - vlastným štýlom, vlastným jazykom a bez pretvárky.

V Poličke vybrali celkom šesticu študentov a absolventov tak, aby zastúpili všetky vyučované odbory i rôzne ročníky. Vďaka dvom absolventom takisto získali uchádzači možnosť sa opýtať nielen na celkové hodnotenie školy, ale aj na následné hľadanie práce či ďalšieho štúdia.

Image
Image

Žiadne odpovede neboli pripravené, študenti dostali len krátky zoznam informácií o cenách ubytovania, počtu študentov na škole a ďalšie údaje, ktoré by inak nemuseli vedieť z hlavy.

Aby kampaň zafungovala, bolo potrebné túto unikátnu možnosť komunikácie samozrejme predstaviť uchádzačom. Preto vznikla na webe Poličské školy špeciálna stránka, tzv. landing page ("pristávacia stránka"), ktorá jednak vysvetľovala princíp projektu, ale predovšetkým predstavovala jednotlivých študentov, ktorí na otázky uchádzačov odpovedali. Každý deň pritom škola viditeľne označila študenta, ktorý mal "službu" a bol práve k dispozícii uchádzačom na chate.

Navyše stránka odpovedala na najčastejšie kladené otázky, ktoré učitelia dostávajú za štandardných okolností na dni otvorených dverí a burzách. Veľmi úspešne dopadla aj možnosť pozrieť si  video z virtuálneho dňa otvorených dverí, ktoré k osobnému kontaktu pridávalo ešte "zážitok z priestoru" - teda druhý významný aspekt, ktorý uchádzači na dňoch otvorených dverí hľadajú.

Image

Celá landing stránka sa stala stredobodom kampane - boli na ňu nasmerované cielené reklamy z Facebooku a Instagramu, uchádzači sa mohli ľahko prekliknúť na profil školy a položiť otázku.

Ale predovšetkým celá stránka vysielala do sveta jasné oznámenie, ktoré fungovalo aj v prípade, že by nikto žiadnu otázku nepoložil - "sme progresívna škola, ktorá sa nebojí nechať za seba hovoriť svojich študentov". A práve odovzdať toto oznámenie bolo jedným z cieľov kampane.

Druhý cieľ smeroval k zvýšeniu tzv. awareness, teda odovzdanie informácie o tom, že škola v Poličke existuje, a aké odbory ponúka - čo sa vďaka dobre zacielenej on-line kampani podarilo hneď v niekoľkých susedných krajoch. Vďaka mechanizmom FB a IG totiž nie je realistické (a ani rozumné) zacieliť reklamu iba na deviatakov. Vďaka širšiemu vekovému spektru sa tak informácia dostala aj k mladším žiakom a tým si v Poličke pripravili dobrú štartovaciu pozíciu pre ďalšie roky.
Výsledky

Ako je zrejmé z riadkov vyššie, reálny počet otázok, ktorých prišlo niekoľko desiatok, bol len jednou z častí celkovej mozaiky. Škole sa zvýšil počet fanúšikov na Facebooku i Instagrame, vďaka čomu má škola možnosť zasiahnuť viac potenciálnych uchádzačov v budúcnosti úplne zadarmo. Zvýšil sa tiež dosah príspevkov aj engagement (záujem o obsah stránky) - všetko čoby vedľajší efekt kampane, rovnako tak ako návštevnosť webových stránok a počet zhliadnutí videa z on-line dňa otvorených dverí.

Kampaň ako taká zasiahla vyše 100 000 uchádzačov a získala státisíce zobrazení od Kutnej Hory po Olomouc. Škola tiež zaznamenala zvýšený počet otázok inými formami - písomne aj telefonicky, a uchádzači kampaň zmieňovali aj pri individuálne dohodnutých prehliadkach školy a internátu. Vďaka súhre s ďalšími on-line kampaňami školy tak jej instagramová časť pomohla k tomu, že si škola udržala počty prihlášok z predchádzajúcich rokov, aj keď gastro odbory na školách v regióne utrpeli významné straty.

0
zobrazenie reklamy
0
oslovení užívatelia
+0%
nárast dosahu IG
0
kredit na kampaň
Čo povedali o spolupráci...
"V souvislosti s instagramovou kampaní jsme zaznamenali nárust telefonických i osobních kontaktů budoucích uchazečů. Velké procento dotazů směřovalo konkrétně k oboru, na který by chtěl jít uchazeč studovat. V neposlední řadě se zvednul zájem o webové stránky školy a školní facebook. Skupina ambasadorů z řad studentů tento projekt velmi podporovala a vnášeli do něj svoje nové poznatky ohledně zlepšení komunikace na sociálních sítích. Osobně si myslím, že to je další krok v nelehké době, bez osobní komunikace (den otevřených dveří, burzy škol) jak se dostat do podvědomí potencionálních studentů."
Mgr. Michal Kozel, SOŠ a SOU Polička
“V náborové kampani 2020/2021 čelily školy zcela nové situaci. My jsme se rozhodli neponechat nic náhodě a se školou v Poličce rozjet rovnou několik on-line kampaní, které ve výsledku dokázaly zabezpečit, že má škola stále dobrá čísla přihlášek - i když je gastronomie a turismus zdecimován koronavirem. Jsme rádi, že nám ředitel i učitelé v Poličce opět propůjčili důvěru a rozhodli se s námi jít neprobádanou cestou, která přinesla mnoho dobrého. Nechat za sebe mluvit vlastní studenty - to není pro každého, ale v Poličce jsme neměli nejmenší obavy.”
Karel Komínek, konzultant Než zazvoní
Potrebuje vaša škola tiež nový impulz?
 

  Vaše jméno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Váš telefon

  Napište nám základní informace a společně vymyslíme řešení.

   

  Rýchly kontakt


  Image

  Bc. Aneta Košíková

  Organizátorka školení, analytička

   kosikova@nezzazvoni.cz
   +420 733 778 256