Prieskum NZ: Slovenskí deviataci si najčastejšie zisťujú informácie o stredných školách na internete, výchovných poradcov príliš nevyužívajú

Lucia ŠtefaňákováPrieskumy

Z prieskumu Než zazvoní medzi 2143 žiakmi deviatych tried z celej Slovenskej republiky vyplynulo, že viac než polovica deviatakov sa pri zisťovaní informácií o strednej škole spolieha na internet a webové stránky školy. Naopak výchovný poradca sa ako informačný zdroj radí medzi tie najmenej používané. Prieskum sa sústredil na faktory a osoby, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o voľbe strednej školy,  ale i dni otvorených dverí v procese rozhodovania. 

Hlavné zistenia celoštátneho prieskumu:
  • Najvyšší podiel 66 % respondentov má záujem o stredné odborné školy, 23,8 % respondentov o gymnázia. Na učilišti chce študovať len 1,3 % deviatakov.
  • 21,9 % opýtaných už vie, na ktoré školy si podá prihlášky a ich rozhodnutie sa v budúcnosti určite nezmení. 72,7 % opýtaných má už nejakú predstavu o svojej budúcej škole, ale pripúšťajú, že sa môže zmeniť. Práve títo deviataci sú teraz cieľovou skupinou náborových aktivít stredných škôl, ktoré môžu ich nerozhodnosť využiť vo svoj prospech.
  • Deviataci majú na konečné rozhodnutie ešte čas, ale výsledky ukazujú, že 83,6 % z nich si už začalo zisťovať konkrétne informácie o nejakých stredných školách. Iba 10,6 % deviatakov so zisťovaním informácií ešte nezačalo.
  • Pri zisťovaní informácií o stredných školách sa deviataci spoliehajú na internet a webové stránky školy, na ktorých najčastejšie vyhľadáva informácie viac než polovica opýtaných (53,6 %). Ďalej informácie o stredných školách najčastejšie zisťujú od priateľov a na dňoch otvorených dverí. Dokonalý web, dobrá povesť a zaujímavý deň otvorených dverí sú základnými kameňmi pre úspech školy pri nábore žiakov.
  • Najvplyvnejšou skupinou ľudí, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie deviatakov, sú rodičia respondentov. 89,3 % deviatakov sa chce o voľbe školy poradiť s matkou a 76,7 % s otcom.
  • V prípade, že by respondenti mali vybrať osobu, na ktorú pri rozhodovaní o voľbe školy najviac dajú, 30,4 % z nich by vybralo svoju matku. 43,9 % deviatakov však uvádza, že sa o voľbe školy budú rozhodovať úplne sami.
  • Najvýznamnejšími faktormi pri rozhodovaní o voľbe školy sú pre deviatakov náročnosť prijímacích skúšok, náročnosť štúdia na škole a či po absolvovaní školy nájdu zamestnanie. Najmenej významnými faktormi pri voľbe strednej školy sú naopak informácie o kultúrnom a športovom vyžití v škole a aké majú respondenti možnosti exkurzií a pobytov v zahraničí.
  • V novembri len 41,1 % opýtaných deviatakov navštívilo aspoň jeden deň otvorených dverí. Zároveň však 83,8 % opýtaných má v pláne ísť na aspoň jeden deň otvorených dverí tento školský rok. Dva a viac dní otvorených dverí má v pláne navštíviť 86,7 % respondentov. Dá sa povedať, že pre väčšinu deviatakov je pri rozhodovaní o voľbe strednej školy návšteva dňa takmer povinnosťou, a pre školu potom jedinečnou príležitosťou, ako žiakov osloviť.
  • Deviataci chcú na dni otvorených dverí najviac vidieť informačnú prednášku o štúdiu a odboroch, ktoré škola ponúka a to v 33,4 % prípadoch. Žiaci by sa tiež chceli pozrieť na to, ako v škole prebieha každodenná výuka na hodinách (18,2 % záujemcov) a radi by si pozreli priestory školy (16,6 %).
  • V 54,2 % prípadoch opýtaní deviataci uviedli, že na dni otvorených dverí majú záujem hovoriť predovšetkým so súčasnými žiakmi strednej školy, ktorí sú pre nich najdôležitejším zdrojom informácií. Školy by teda mali do svojich dní otvorených dverí zapojiť práve svojich žiakov, ktorí im pomôžu osloviť uchádzačov – nielen ako pomocnú silu, ale napríklad i ako sprievodcu.
Stiahnuť PDF

Chcete sa naučiť ako osloviť uchádzačov o štúdium na vašej škole?

Prihlaste se na školenie Plná škola do 3. decembra 2018!


Školenie Plná škola organizujeme v týchto mestách a termínoch:

Košice 4. decembra 9:30
Banská Bystrica 5. decembra 9:30
Bratislava 6. decembra 9:30

Viac informácii o školení, ukážkové slajdy a prihlášku nájdete tu.