Prieskum NZ: 93 % deviatakov hľadá informácie o stredných školách na internete už dnes

Aneta KošíkováPrieskumy

Než zazvoní vďaka spolupráci so základnými školami z celej Českej republiky realizovalo v priebehu októbra prieskum medzi 1654 respondentmi z radov tohtoročných deviatakov. Tentokrát sme sa zamerali na úlohu internetu, webových stránok a sociálnych sietí pri rozhodovaní o voľbe strednej školy.

Hlavné zistenia celorepublikového prieskumu:
  • 50,4 % opýtaných stále nevie, kam pôjde na strednú školu alebo má už nejakú predstavu, avšak pripúšťajú, že svoje rozhodnutie s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcnosti ešte zmenia. Stredné školy tak ešte stále majú čas využiť svoj potenciál a zabojovať o žiakov.
  • 92,9 % deviatakov si už dnes zisťuje informácie o stredných školách na internete. Ako naše prieskumy neustále potvrdzujú, internet je jedným z najdôležitejších zdrojov informácií pre uchádzačov. Je v najlepšom záujme škôl prispôsobiť tomu svoj nábor.
  • 25,2 % opýtaných by odradilo, keby webové stránky školy neboli graficky vydarené a 63,9 % deviatakov by prestalo mať záujem, ak by školský web neobsahoval dôležité informácie. V prípade, že by stránky boli neprehľadné, mohli by školu stáť 45,1 % uchádzačov. Investovať do profesionálnych a graficky vydarených webových stránok, a zabrániť tak odchodu až dvoch tretín potenciálnych uchádzačov, sa škole naozaj oplatí.
  • Na webové stránky školy, o ktorú majú záujem, sa k dnešnému dátumu pozrelo 87,9 % deviatakov. V prípade, že webové stránky nie sú v najlepšej kondícií, mali by školy situáciu skoro napraviť.
  • Najobľúbenejšou sociálnou sieťou opýtaných deviatakov je Youtube, kde minimálne polhodinu denne strávi 93,2 % respondentov. Na Facebooku je potom každý deň pol hodiny a viac 88,9 % opýtaných. Obľúbený je tiež Instagram, kde svoj voľný čas každý deň trávi 84,4% respondentov. Školy by sa tak mali v rámci náboru sústrediť predovšetkým na Facebook, ktorý je pre komunikáciu školy ideálny, ale nebáť sa a vyskúšať i Youtube a Instagram.
  • Najvýznamnejším zdrojom informácií o stredných školách sú stále Dni otvorených dverí – dôležitými zdrojmi informácií sú však i webové stránky a absolventi školy. Naopak reklamy v rádiu a novinách a internetové katalógy stredných škôl sú dôležité pre menej než 2 % respondentov. Namiesto predražených reklám by školy mali investovať čas i peniaze na DOD či v online priestore – oveľa efektívnejšie a lacnejšie osloví uchádzačov napr. Udalosť na Facebooku alebo na Instagrame.
  • Prevažná väčšina deviatakov chce i po ukončení základnej školy naďalej študovať. Iba 1,5 % respondentov je rozhodnutých, že si po dokončení základnej školy zoženú zamestnanie. Tri štvrtiny respondentov (73,8 %) plánuje štúdium na niektorej zo stredných odborných škôl. Na gymnáziu chce podľa svojich slov chodiť 8,7 % opýtaných. 7,9 % respondentov má v pláne ísť na učilište.
  • Štyri pätiny respondentov uviedli, že sa pri voľbe strednej školy najskôr rozhodnú pre odbor štúdia a potom ešte len hľadajú školu, kde sa vyučuje (81,2 %). Pri výbere školy tak deviataci v prvom rade vyberajú podľa toho, čomu sa chcú v budúcnosti venovať a potom si až hľadajú školu, kde sa odbor vyučuje

Stiahnuť PDF