Generácia Z

Zuzana Halabalová

Generácia Z

81 81 people viewed this event.

V českom a slovenskom vzdelávacom systéme dochádza k stretu generácií: generácie X (dnešní učitelia) a generácie Z (ich žiaci). Každá z týchto generácií vyrastala v inom historickom kontexte, ktorý formoval ich vnímanie sveta. V mnohých prípadoch rozdiely medzi generáciami učiteľov a žiakov vytvárajú trecie plochy, komunikačné bariéry a nedorozumenia, ktoré negatívne ovplyvňujú spokojnosť oboch strán a znižujú efektívnosť vzdelávania a náboru do škôl. Naše skúsenosti priamo zo školského prostredia nám umožnili získať praktické prístupy, ktoré školám pomôžu pochopiť žiakov a priblížiť sa k nim. Nadviažte efektívnu komunikáciu, zaujmite žiakov a udržte ich pozornosť.

 

Ak nebudete s kurzom spokojní, spoločnosť Before the Bell Rings vám garantuje 100 % vrátenie účastníckeho poplatku.

 Školenia Generácie Z môžu byť financované z projektu Šablóny pre stredné školy

Školenie Generácia Z je akreditované ako vzdelávací program DVPP pod č. MSMT-40314/2020-2-993

Čo si účastníci odnesú zo školenia?

 • Zistíte, aké sú základné črty generácií, pochopíte ich hodnoty a životné postoje.
 • Zistíte podrobné informácie o generácii Z, pochopíte jej správanie a zistíte, ako využíva technológie.
 • Pochopíte špecifiká komunikácie s generáciou Z a dozviete sa, ako sa vysporiadať s ich potenciálnymi rizikami.
 • Dozviete sa o fragmentácii pozornosti a multitaskingu.
 • Naučíme vás, ako využiť silu vizuálnej komunikácie.

Obsah školenia

 1. Generačná teória, generácie v populácii. Aké sú generácie? Z akých generácií sa skladá česká populácia? Aké hodnoty vyznávajú generácie, ako sa správajú a aké technológie používajú?
 2. Generácia Z – podrobný pohľad na túto generáciu. Čo je generácia Z? Zistite, aké sú ich hlavné hodnoty, ako trávia voľný čas alebo prečo a ako študujú.
 3. Ako komunikovať s generáciou Z. Ukážeme vám, ako efektívne komunikovať s generáciou Z.
 4. Pozornosť generácie Z a ako ju získať – multitasking, fragmentácia pozornosti. Viete, ako získať pozornosť generácie Z? Predstavíme vám sociálne siete, ktoré táto generácia používa, a naučíme vás, ako ich používať, vysvetlíme vám multitasking a fragmentáciu pozornosti a ako tieto princípy využívať v školskej komunikácii.
 5. Workshop – odovzdajte svoje posolstvo za 8 sekúnd. Workshop o využívaní pozornosti, ktorú možno od príslušníkov generácie Z očakávať, vizuálnym/osobným spôsobom.
 6. Workshop – komunikácia v 140 znakoch. Workshop o efektívnej textovej komunikácii s príslušníkmi generácie Z.
 7. Určenie hodnôt školy. Viete, aké hodnoty považujú príslušníci generácie Z za dôležité? Vyberte si hodnoty pre svoju školu a zistite, ako ich komunikovať.
 8. Autenticita a úprimnosť. Vysvetlite, prečo je autentickosť a úprimnosť v obsahu komunikovanom v škole tou najlepšou cestou. Prípadové štúdie.
 9. Vizuálna komunikácia. Preskúmajte špecifiká vizuálnej komunikácie – fotografie, videá. Naučte sa používať tieto nástroje.
 10. Mobilný prístup. Mobilný telefón je hlavným nástrojom, ktorým generácia Z získava informácie. Ukážeme vám, aký obsah by mal byť určený pre mobilné zariadenia vrátane webu.
 11. Influenceri – definície a najväčší influenceri generácie Z. Viete, kto sú ľudia, ktorí ovplyvňujú vašich žiakov? Vysvetlíme vám pojem influencer, ukážeme vám príklady zo života a predstavíme vám zoznam najväčších národných a globálnych influencerov generácie Z.
 12. Súboj generácií. Príklady stretu generácie Z s inými generáciami, príklady z praxe. Konzultácie a hľadanie kompromisu v komunikácii škôl so žiakmi a žiadateľmi.

Pre koho je školenie určené

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov stredných škôl, ktorí sa zaoberajú prijímaním, propagáciou, reklamou, PR alebo marketingom. Zvyčajne sú to riaditelia, zástupcovia riaditeľov, výchovní poradcovia, ale často aj učitelia, ktorí sa starajú o propagáciu nad rámec svojich pracovných povinností. Kurz je určený pre všetkých, ktorým nie je osud ich školy ľahostajný a chcú zistiť, ako efektívne zabezpečiť jej budúcnosť.

Informácie o cene a organizácii

2 150 Kč bez DPH (87 € bez DPH) – cena zahŕňa školiace materiály
Po zaplatení a absolvovaní školenia dostanú účastníci certifikát
Školenie trvá 8 hodín
Pokyny k platbe a storno podmienky nájdete tu

 

Datum a čas

Začátek: 25-04-2023 09:30 do
Konec: 25-04-2023 13:30
 

Location

Online Event
 

Event Types

 

Event Category

 

Registration End Date

25-04-2023