Úvod do marketingu školy: Plná škola

Olda Sedláček

Úvod do marketingu školy: Plná škola

25 25 people viewed this event.

Školenie Plná škola – úvod do marketingu školy veľmi odporúčame v celom období náboru. Účastníkom prinesie povedomie o marketingových technikách a možnostiach ich uplatnenia v školstve, schopnosť vytvoriť si vlastný plán kampane pre náborové obdobie, vhľad do rozhodovacieho procesu uchádzačov a ich rodičov. Účastníci si odnesú vypracovaný prehľad silných stránok svojej školy a pochopí „životný cyklus“ uchádzača a rodičov a schopnosť voliť adekvátne marketingové nástroje v závislosti na fáze cyklu.

V prípade, že nebudete so školením spokojní, Než zazvoní garantuje vrátenie 100% poplatku za účasť.

  Plná škola je akreditovaná ako vzdelávací program DVPP pod č.j. MSMT-40314/2020-2-993  

Čo si účastníci školenia odnesú?

  • Povedomie o marketingových technikách a možnostiach ich uplatnenia v školstve
  • Schopnosť vytvoriť si vlastný plán kampane pre nadchádzajúcu jeseň
  • Vhľad do rozhodovacieho procesu uchádzačov a ich rodičov
  • Vypracovaný prehľad silných stránok svojej školy
  • Pochopenie „životného cyklu“ uchádzača a rodičov a schopnosť voliť adekvátne marketingové nástroje v závislosti na fáze cyklu

Obsah školenia

1. Marketing na stredných školách
Marketing a jeho uplatnenie na stredných školách, komunikačné kanály, produkt vs. marketing produktu.

2. V koži zákazníka (študenta a jeho rodičov)
Cyklus študenta, pohľadom zákazníka – výsledky štúdie Než zazvoní.

3. Chce to plán
Plán kampane – príklady z praxe a použitia na stredných školách.

4. Workshop: desatoro mojej školy
Ako určiť silné stránky svojej školy, aby boli relevantné pre uchádzačov.

5. Tipy a triky na Deň otvorených dverí (voliteľný prídavok na želanie účastníkov)
Aké funkcie by mal DoD splniť a čo urobiť? Škola chce poznať návštevníkov DoD, poznať ich štruktúru a pracuje s uchádzačmi, ktorí prišli. Škola má spätnú väzbu o tom, čo sa páčilo na DoD a čo zlepšiť. Škola má kontakty na uchádzačov a rodičov na follow-up komunikáciu.

Ukázka prezentácie

Pre koho je školenie určené

Kurz je určený všetkým pracovníkom stredných škôl, ktorí sa starajú o prijímacie konanie, propagáciu, reklamu, PR alebo marketing. Typicky sú to riaditelia, zástupcovia riaditeľov, výchovní poradcovia, mnohokrát ale aj učitelia, ktorí sa o propagáciu starajú nad rámec svojich pracovných povinností. Kurz je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ich školy a chcú zistiť, ako efektívne zabezpečiť jej budúcnosť.

Cena a organizačné informácie

  • On-line školenie: 72,9 € bez DPH – cena zahŕňa materiály ku školeniu.
  • Po zaplatení a absolvovaní školenia dostanú účastníci certifikát.
  • Školenie trvá 5 vyučovacích hodín.
  • Pokyny k platbe, storno podmienky nájdete tu.

Termín a místo

Vyberte si termín a místo školení.

Údaje o účastníkovi

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Fakturační údaje

Druhý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Třetí účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Čtvrtý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Pátý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

 

Datum a čas

Začátek: 09-12-2021 09:30 do
Konec: 09-12-2021 13:30
 

Location

Online Event
 

Event Types

 

Event Category