Zistite, ako žiaci hodnotia on-line vyučovanie na vašej škole

Aneta KošíkováMarketingové tipy

clanek dotaznik

Online vyučovanie je tu s nami už skoro rok, a pravdepodobne tu s nami ešte nejaký ten piatok bude. Každý učiteľ sa snaží pre svojich žiakov robiť maximum. Ste si ale istí, že všetko robíte správne? Sú žiaci s vyučovaním spokojní? A ako sa im darí po psychickej stránke? Odpovede na tieto otázky nájdete v našom evaluačnom dotazníku Hodnotenie on-line vyučovania, ktorý je pre všetky školy zdarma.

Zostavili sme pre vás a vašich žiakov dotazník, ktorý je možné upraviť na mieru vašej škole. Môžete si ho upraviť sami bez našej pomoci, alebo na vyžiadanie vám ho podľa metodologických noriem tvorby dotazníkov upravíme sami, a to úplne zadarmo. Vďaka využitiu prostredia Google Forms budete mať odpovede hneď, ako vám dotazník žiaci vyplnia.

Súčasťou dotazníku je aj Manuál pre jeho úpravu, ktorý nájdete i v tomto článku.

Chcete vytvoriť a upraviť dotazník na mieru?

Ak máte o vytvorenie dotazníku pre vašu školu záujem, napíšte na e-mail kosikova@nezzazvoni.sk a požiadajte o vytvorenie formulára.

Do e-mailu nám sdělte:

 • meno vašej školy,
 • meno a kontaktné informácie osoby, ktorá bude zodpovedná za dotazník,
 • nástroje, s ktorými vaša škola v rámci on-line vyučovania pracuje (Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom, Škola online atď.),
 • či chcete poznať odpovede podľa tired alebo vám stačia anonymizované výsledky za celú školu – v prípade výsledkov podľa tried je nutné niektoré otázky upraviť tak, aby nebolo možné respondenta / žiaka podľa odpovedí identifikovať,
 • požiadavky na otázky, ktoré by mali byť upravené.

Dotazník vytvoríme, upravíme a odkaz naň vám zašleme naspäť. Vy ho už len odošlete žiakom.

Chcete si upraviť dotazník sami?

V prípade, že vlastníte Google účet, kliknite pravým tlačidlom myši na dotazník a z ponuky vyberte „Vytvoriť kópiu“, kópia dotazníku sa vám vytvorila na vašom disku a môžete ďalej upravovať.

kopie

Ak Google účet nemáte založený, napíšte na kosikova@nezzazvoni.sk, dotazník vám skopírujeme a zašleme odkaz, na ktorom si dotazník môžete upravovať sami.

 Pri úprave dotazníku je nutné sa držať základných metodologických pravidiel pre tvorbu dotazníkov (viac napr. Hendl, J., Remr, J. 2017. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.), vyhýbať sa dvojhlavňovým otázkam, nejasným inštrukciám atď. Odporúčame novým užívateľom prečítať si návod na úpravu formulárov Google tu. Ak budete mať k úprave dotazníkov otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.

Nezabudnite upraviť názov dotazníku (v názve by mala byť vaša škola), kontaktnú osobu a upraviť zoznam nástrojov, ktoré na škole používate.

Ako na odoslanie dotazníku

Hneď ako budete s konečnou úpravou dotazníku spokojní, môžete dotazník rozoslať svojim žiakom.

V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Odoslať“, následne sa otvorí tabuľka s názvom Odoslať formulár, kde kliknite na prostredný symbol značiaci hypertextový odkaz (1), následne zaškrtnite možnosť „Skrátiť URL“ (2) a nakoniec kliknite na „Kopírovať“ (3). Viď obrázok nižšie.

Teraz máte v schránke skopírovaný verejný odkaz na dotazník, ktorý môžete zaslať svojim žiakom. Pre kontrolu odporúčame funkčnosť odkazu vyskúšať v anonymnom okne prehliadača. Dotazník je možné rozoslať tiež priamo e-mailom, či vložiť ako html kód, vytvorenie vlastného odkazu je však najjednoduchšie pre jednoduché šírenie medzi žiakmi.

odeslani formulare

Vyhodnotenie dotazníku Google Forms

Výsledky dotazníku je možné zobraziť dvomi spôsobmi.

Po prvé v záložke Odpovede, kde vidíte aj počet aktuálnych odpovedí. V prehľadných grafoch sú znázornené súhrnné výsledky, ale je možné zobraziť  ich tiež po otázkach či individuálne.

Po druhé je potom možné vytvoriť súbor Google Tabuľky, v ktorom budú odpovede zaznamenané ako v Exceli. Súbor je možné vytvoriť kliknutím na zelenú ikonu Google Tabuliek. Tabuľka sa vytvorí v rovnakej zložke, v ktorej je uložený dotazník. Tabuľku môžete tiež stiahnuť vo formáte vhodnom pre Excel a vhodnými štatistickými programami (Microsoft Excel, IBM SPSS, Statistica) vyhodnotiť.

odpovedi

Záverečné odporúčania

 • Snažte sa o čo najväčšiu návratnosť odpovedí – ak ste sa už od testovania pustili, je škoda skončiť pri 15 odpovediach z 30 žiakov. Nižšia návratnosť tiež skresľuje výsledky – recenziu vám napíše skôr nespokojný žiak, než ten spokojný.
 • Neposielajte jednému žiakovi viac dotazníkov pre viac predmetov, dotazník je možné upraviť aj tak, aby reflektoval najdôležitejšie predmety.
 • Príliš dlhý dotazník žiak nevyplní – snažte sa držať pri hranici maximálne 20 otázok.
 • Rešpektujte anonymitu žiakov – nepridávajte otázky, ktoré by anonymitu podrývali.
 • Pridávanie alebo úprava otázok musí rešpektovať metodológiu kvantitatívnych šetrení.
 • Ak si nebudete istí, či otázku pridať a ako ju formulovať, napíšte nám na kosikova@nezzazvoni.sk, radi vám pomôžeme.
 • V prípade problémov s Google Formulárom skúste nájsť riešenie v nápovede Google tu. Ak sa problém nevyrieši, skúsime vám pomôcť.

Akademie internetového marketingu

 začínáme 11. 2. 2021   on-line

Akademie je kompaktní program praktického on-line marketingu pro školy. V rámci čtyř setkání Vám ukážeme jak komunikovat s žáky i uchazeči, co nesmí chybět na vašem webu, pomůžeme vám zorientovat se na Instagramu a ukážeme jak profesionálně zvládat školní Facebook. Více o Akademii najdete zde.

Přihlaste se a ovládněte on-line prostor!
Zjistit více