Prieskum NZ: 9 z 10 deviatakov môžete zaujať na Instagramu

Aneta KošíkováPrieskumy

Prieskum Než zazvoní medzi 1625 žiakmi deviatych tried z celej Slovenskej republiky sa sústredil predovšetkým na tému elektronických informačných zdrojov – teda na web a sociálne siete.  

Hlavné zistenia:
  • 34,7 % opýtaných už vie, na ktoré školy si podá prihlášky a ich rozhodnutie sa v budúcnosti určite nezmení. 24,3 % opýtaných má už nejakú predstavu o svojej budúcej škole, ale pripúšťajú, že sa môže zmeniť.
  • Pri zisťovaní informácií o stredných školách sa deviataci spoliehajú na internet a webové stránky školy, na ktorých vyhľadáva informácie 89,8 % opýtaných. Okrem internetových stránok škôl sa deviataci spoliehajú aj na dni otvorených dverí a známych, ktorí majú s vybranou školou osobné skúsenosti.
  • 27,4 % opýtaných by odradilo, keby webové stránky neboli graficky vydarené a 62,9 % deviatakov by prestalo mať záujem o strednú školu, ak by jej web neobsahoval dôležité informácie. Investovať do profesionálnych a graficky vydarených webových stránok a zabrániť odlivu až dvoch tretín potenciálnych uchádzačov sa naozaj oplatí.
  • Na webové stránky sa žiaci v 83,1 % prípadov pripájajú cez svoje mobilné telefóny, oplatí sa teda mať aj responzívny webový dizajn (viac o responzivite webu nájdete tu).
  • Opýtaní deviataci v 89,1 % prípadoch uviedli, že by mali záujem zo škôl dostávať správy a novinky nielen o prijímacom konaní. Školy by mali tieto príležitosti využiť a začať s tzv. follow-up sprievodnými aktivitami, aby nestratili s uchádzačmi kontakt až do zápisného lístka.
  • Najobľúbenejšou sociálnou sieťou medzi slovenskými deviatakmi je Instagram, kde má profil založený takmer 90 % opýtaných. Na vzostupe je tiež sociálna sieť TikTok, ktorá umožňuje nahrávanie a zdieľanie krátkych videí, využíva ju 45,6 % respondentov.
  • Hoci už väčšina stredných škôl má na niektorej zo sociálnych sietí svoju stránku, ich profily sleduje iba 30,5% opýtaných. Školy by nemali očakávať, že si ich žiaci nájdu na sociálnych sieťach sami – ak sa snažia spravovať svoje stránky na sociálnej sieti, mali by dbať tiež na jej správnu propagáciu.

Kompletné výsledky si môžete prečítať vo výslednej správe Deviataci na internete. (Súbor PDF, 393 kB)

Chcete sa dozvedieť ako zaujať uchádzačov?

Príďte na naše školenie Prihláška je ešte len začiatok, a my Vám ukážeme ako udržať uchádzača až do podania zápisového lístka.