Prieskum NZ: Deviataci si chcú vyskúšať prijímačky nanečisto – z tých ostrých majú strach

Aneta KošíkováPrieskumy

než zazvoní

Než zazvoní vďaka spolupráci so základnými školami z celej Českej republiky realizovalo tesne po podaní prihlášok na stredné školy prieskum medzi 1604 respondentmi z radov tohtoročných deviatakov. Tentokrát bolo naším cieľom zistiť, čo viedlo deviatakov ku konečnému rozhodnutiu o voľbe školy, čo ich na novej škole láka a čoho sa naopak obávajú.

Hlavné zistenia celorepublikového prieskumu:
  • Deviataci vo viac než troch štvrtinách prípadov (77,1 %) ako svoju prvú voľbu zvolili maturitný odbor. Iba 22,9 % respondentov si na prvom mieste vybralo odbor, ktorý je zakončený výučným listom. Pri voľbe druhej školy si maturitný odbor vybralo 71,9 % respondentov a 28,1% respondentov zvolilo variantu štúdia s možnosťou získania výučného listu. Z výsledkov možno vyvodiť, že žiaci si o niečo častejšie ako druhú variantu vyberajú odbory so zníženými predpokladmi k prijatiu, čo predstavuje práve učebné odbory.
  • Deviataci sú presvedčení o tom, že stredná škola ich má na prvom mieste pripraviť na prácu, ktorej sa po škole chcú venovať a to v 52,4 % prípadov. 30,6 % respondentov od školy tiež očakáva, že ich dobre pripraví na ďalšie štúdium.
  • Z odpovedí respondentov vyplynulo, že k poďakovaniu za prihlášku zatiaľ došlo k menej než polovice opýtaných. 51,3 % respondentov uviedlo, že škola prvej voľby im zatiaľ žiadnym spôsobom za podanie prihlášky nepoďakovala. Pri škole na druhom mieste to potom bolo dokonca v 58,7 % prípadov. Udržanie kontaktu s uchádzačom je základným kameňom úspechu v náborovom procese, v ideálnom prípade by malo byť poďakovanie nielen za obdržanie prihlášky, ale i napríklad za návštevu dňa otvorených dverí, povinnosťou pre všetky stredné školy.
  • Opýtaní deviataci uviedli, že pri škole na prvom mieste bol najdôležitejším dôvodom k podaniu prihlášky pozitívny pocit spojený s návštevou dňa otvorených dverí. Pri škole na druhom mieste bola pre deviatakov najdôležitejšia vlastnosť dobrá povesť školy.
  • Respondenti sa najviac tešia na nových spolužiakov, zároveň sa však obávajú, že v novej škole nenájdu medzi spolužiakmi priateľov. Ideálnym spôsobom, ako rozptýliť ich obavy, je usporiadanie podujatia pre budúcich žiakov ešte pred začiatkom ďalšieho školského roku.
  • Iba 34,9 % opýtaných tvrdí, že škola, ktorú majú na prvom mieste, usporadúva prijímacie skúšky na nečisto. U školy druhej voľby je tomu tak len v 27,9 % prípadov. Školy tak márnia šancu na udržanie dobrého vzťahu s uchádzačmi – nielenže prichádzajú o kontakt s nimi, naviac tiež neberú ohľad na ich priania – 66,9 % deviatakov má záujem o prijímačky na nečisto.
  • Z ostrých prijímacích skúšok má strach 66,1 % respondentov. Ich obavy sa dajú zmierniť nie len vyskúšaním si prijímačiek na nečisto, ale i spríjemnením stresujúceho zážitku – napr. občerstvením, darčekom či príjemným vystupovaním. Škola sa tak odlíši a uchádzačom názorne ukáže, že je lepšou voľbou než konkurencia.

Stiahnuť PDF

Chcete sa stať certifikovaným odborníkom na školský marketing?

Prihláste sa na Akadémiu Než zazvoní!


Akadémiu Než zazvoní robíme v týchto mestách a termínoch:

Bratislava 1. stretnutie Január 2019
Ostrava 1. stretnutie Február 2019
Brno 1. stretnutie Február 2019
Praha 1. stretnutie Január 2019

Viac informácií o školeniach, ukážkove slajdy a prihlášku nájdete tu.