Prieskum NZ: Len 43 % žiakov by si dnes opäť vybralo svoju strednú školu

Aneta KošíkováPrieskumy

Vďaka spolupráci s 32 strednými školami z celej Slovenskej republiky uskutočnila organizácia Než zazvoní zvonec na prelome septembra a októbra 2022 prieskum medzi 1 194 respondentmi zo všetkých ročníkov stredných škôl. Prieskum sa zameral najmä na spokojnosť s výberom strednej školy, hodnotenie vyučovania, učiteľov a spolužiakov. Pýtali sme sa však aj na užívanie návykových látok, sociálne patologické javy a význam školských psychológov v školách. Prieskum nadväzuje na štúdiu žiakov základných škôl, ktorá bola zverejnená minulý týždeň. Ďakujeme všetkým zúčastneným školám!

Ľutujú dnes žiaci svoje rozhodnutie vybrať si školu? Odporučili by svoju školu žiakom, ktorí sa rozhodujú o strednej škole? Čo sa im na škole najviac nepáči a čo sa im páči? Stretli sa stredoškoláci na svojej škole s rasizmom alebo šikanovaním? Vedia žiaci, kto je školský psychológ na ich škole? Chceli by využiť jeho služby? Je kratom rozšírený na stredných školách? Aké návykové látky vaši žiaci pravidelne užívajú? To všetko sa dozviete v prieskume Spokojnosť žiakov stredných škôl s výberom školy.

Máte záujem pravidelne dostávať naše prieskumy? Prihláste sa na odber nášho newslettera!

Hlavné zistenie celorepublikového prieskumu

Žiaci gymnázií sú spokojnejší ako žiaci stredných odborných škôl
 • Celkovo je so svojou strednou školou skôr alebo úplne spokojných 59,1 % žiakov gymnázií a 43,3 % žiakov stredných odborných škôl. 21,5 % žiakov gymnázií a 25 % žiakov stredných škôl je nespokojných.
 • 44,3 % respondentov by si vybralo svoju súčasnú školu a študijný odbor, ak by sa mali nanovo rozhodovať o výbere školy. Naopak, 20,7 % respondentov by si hľadalo inú školu a študijný odbor a 6 % žiakov by chcelo študovať rovnaký študijný odbor, ale na inej škole.
 • Viac ako dve tretiny opýtaných žiakov gymnázií by odporučili školu tým, ktorí sa rozhodujú, kam ísť po základnej škole. Žiaci odborných škôl by svoju školu odporučili v 47,2 % prípadov. Iba 16,9 % žiakov gymnázií a 24,3 % žiakov odborných škôl by svoju súčasnú školu určite alebo skôr neodporučilo.
  Učitelia sú podľa žiakov odborníci, ale nedá sa im veriť
  • Medzi žiakmi je najhoršie hodnoteným predmetom matematika, s ktorej výučbou je nespokojných
   31,7 % respondentov.
   Slovenský jazyk je medzi maturitnými predmetmi pomerne obľúbený. Vyučovanie slovenského jazyka pozitívne hodnotí 80,2 % žiakov.
  • Žiaci súhlasia s tým, že ich učitelia sú odborníkmi v predmetoch, ktoré vyučujú (85,4 % odpovedí súhlasí). Zároveň však len 72,9 % respondentov tvrdí, že učitelia dokážu vysvetliť látku tak, aby jej rozumeli.
  • Len 68,9 % respondentov si myslí, že učitelia sú spravodliví, a len 56,1 % žiakov si myslí, že ich učitelia dostatočne počúvajú. Na druhej strane 78,8 % žiakov oceňuje, že sa k nim učitelia správajú
   s rešpektom.
  • Trochu prekvapujúco len 67,1 % študentov pozná aspoň jedného učiteľa, za ktorým by mohli ísť
   s osobným problémom.
   Okrem toho len 58,7 % respondentov má pocit, že sa môžu v škole slobodne vyjadrovať bez obáv z odvety.
   16 % žiakov sa stretlo s rasizmom a 14 % žiakov so šikanovaním na svoje súčasné školy
   • Medzi svojimi spolužiakmi si 94,7 % opýtaných stredoškolákov našlo aspoň jedného dobrého priateľa. 88,1 % respondentov nemalo problém s prijatím do kolektívu, čo je veľmi častá obava budúcich stredoškolákov.
   • 72,5 % opýtaných gymnazistov a 56,6 % žiakov stredných odborných škôl hodnotí svoj triedny kolektív známkou 1 alebo 2.
   • S rasizmom na škole sa stretlo 16 % opýtaných žiakov stredných škôl. Sexuálnemu obťažovaniu na škole podľa svojich slov bolo osobne prítomných 9,8 % opýtaných.
   • 14,4 % opýtaných žiakov stredných škôl sa na svojej súčasnej škole stretlo so šikanovaním. Zohnať návykové látky je na škole ľahké zohnať podľa 23,1 % opýtaných žiakov.
   • V gymnáziách 69,3 % respondentov vie, kto je ich školský psychológ, v odborných školách len 51,3 % respondentov a 11,4 % žiakov predpokladá, že na škole nemajú psychológa.
   • V minulosti využilo služby školského psychológa 5,4 % žiakov, ale o jeho služby by malo záujem 31 % respondentov zo stredných odborných škôl a 37,1 % žiakov z gymnázií. Rozdiel medzi gymnazisti
    a žiaky SOŠ pravdepodobne súvisí s nedostatočným poznaním osoby školského psychológa v škole.
   Lyfty a cigarety sú pre stredoškolákov väčším nebezpečenstvom ako nelegálne drogy
   • Vo vekovej skupine 15-18 rokov 80,9 % opýtaných stredoškolákov niekedy vyskúšalo piť alkohol. Pravidelne, t. j. aspoň raz týždenne, konzumuje alkohol 21 % opýtaných žiakov.
   • Cigarety vyskúšalo 58,7 % opýtaných žiakov. Aspoň raz týždenne fajčí tabakové výrobky 24,9 % opýtaných stredoškolákov.
   • Pri rozdelení užívania cigariet podľa typu školy vyskúšalo aspoň raz cigaretu 66,2 % žiakov odborných škôl a 41,6 % žiakov stredných škôl. Potom pravidelne fajčí 31,7 % opýtaných žiakov stredných škôl
    a len 9,8 % žiakov gymnázií.
   • 37 % respondentov aspoň raz v živote vyskúšalo tzv. lyfty alebo žuvanie tabaku. 12,7 % respondentov si pravidelne vstrekuje nikotín vo forme vrecúšok pod pery.
   • Ak rozdelíme využívanie lyftov podľa typu školy, zistíme, že 40,9 % žiakov stredných škôl a 28,7 % žiakov gymnázií vyskúšalo lyfty. 6,3 % žiakov gymnázií a 15,6 % žiakov stredných škôl pravidelne používa lyfty.
   • Marihuanu alebo hašiš vyskúšalo 24,3 % opýtaných žiakov, ale pravidelne ju užíva len 3,8 % opýtaných žiakov.
   Stiahnuť PDF s prieskumom

   Staňte sa odborníkom na internetový marketing

   Vedeli ste, že viac ako 92 % uchádzačov si vyberá školu online? Škola, ktorá nie je viditeľná online, takmer neexistuje. Zaregistrujte sa do Akadémie internetového marketingu a naučte sa, ako efektívne prezentovať svoju školu v online svete.
   Viac o Akadémii