Prieskum NZ: Na začiatku 8. ročníka má už viac ako 80 % žiakov predstavu o tom, na ktorú školu sa prihlásia

Aneta KošíkováPrieskumy

Než zazvoní zvonec prináša nové údaje z prieskumu o rozhodovaní žiakov základných škôl pri výbere strednej školy medzi 3867 respondentmi. Tentoraz sme sa pýtali nielen deviatakov, ale aj ôsmakov, ako si vyberajú strednú školu. Výskum sa nezvyčajne zameriava aj na návykové látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a vývoj žiakov. Zároveň bol predmetom výskumu aj význam výchovných poradcov a prítomnosť školských psychológov na základných školách. Na prieskum nadväzuje štúdia medzi žiakmi stredných škôl, ktorá bude zverejnená vo štvrtok 21. októbra.

Poskytne vám odpovede na otázky, ako napríklad: Majú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka na začiatku školského roka jasnú predstavu o tom, na ktorú školu sa budú hlásiť? Chcú pri rozhodovaní o škole názor výchovného poradcu? O aké typy škôl majú najväčší záujem? Zisťujú už žiaci ôsmeho ročníka konkrétne informácie o stredných školách? Je kratom rozšírený na základných školách?

Prečítajte si náš prieskum a zistite, čo je pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov dôležité pri výbere strednej školy. Pre úspešný nábor a komunikáciu so študentmi, ktorí sa rozhodujú o štúdiu na strednej škole, je nevyhnutné porozumieť cieľovej skupine.

Máte záujem odoberať naše prieskumy pravidelne? Zaregistrujte sa do newslettera!

Hlavné zistenie celorepublikového prieskumu

Rozhodovanie o výbere školy sa nezačína v 9. ročníku
 • Na začiatku školského roka má 14,3 % deviatakov jasno v tom, na ktoré stredné školy si podá prihlášky. Deviataci zároveň majú predstavu o svojom budúcom smerovaní v 91,2 % prípadov, ale ešte pripúšťajú zmenu. Kam si podať prihlášky zatiaľ vôbec nevie 8,8 % žiakov deviatych tried.
 • Už na začiatku 8. triedy majú viac ako 80 % žiakov aspoň predstavu o tom, na akú školu si podajú prihlášku, z toho 9,8 % je úplne rozhodnuté o tom, na akú školu si podá prihlášku. Dáta ukazujú, že rozhodovanie o voľbe školy začína oveľa skôr ako v 9. triede.
 • Takmer dve tretiny respondentov (62,1 %) plánujú štúdium na niektorej zo stredných odborných škôl, 22,5 % žiakov plánuje ísť po základnej škole na gymnázium. Nerozhodnutých o type školy, ktorý chcú študovať, je 13,2 % ôsmákov a 8,5 % deviatakov.
 • Už mesiac po začiatku školského roka si informácie o stredných školách zisťovalo 78,1 % opýtaných deviatakov. Konkrétne informácie o stredných školách si zisťovalo na začiatku ôsmej triedy základnej školy 52,6 % opýtaných ôsmákov.
 • Žiaci posledných ročníkov základných škôl by najčastejšie chceli študovať podnikateľské odbory a obchodné školy, 50,8 % deviatakov a 47,1 % ôsmákov uviedlo, že by chcelo študovať práve tieto odbory. Naopak najmenší záujem je o odbory služieb, ktoré chce študovať 16,8 % ôsmákov a 15,7 % deviatakov.
  78 % deviatakov a 16 % ôsmakov plánuje navštíviť dni otvorených dverí
  • Aspoň jednu návštevu dňa otvorených dverí nejakej strednej školy už absolvovalo na začiatku školského roka podľa nášho prieskumu 16,7 % opýtaných deviatakov. 78,3 % deviatakov má v pláne navštíviť aspoň jeden deň otvorených dverí aj tento školský rok.
  • Na najmenej jednom dni otvorených dverí strednej školy bolo na začiatku ôsmeho ročníka tiež 9,2 % opýtaných ôsmákov. Tento školský rok má v pláne dni otvorených dverí v pláne navštíviť 32,8 % ôsmákov.
  • Dni otvorených dverí chcú žiaci v 57,6 % navštíviť predovšetkým kvôli tomu, aby sa dozvedeli viac informácií o vybranej strednej škole. 24 % žiakov sa potom chce tiež pozrieť, ako vyzerajú priestory školy a 12,3 % opýtaných sa chce dozvedieť, čo sa žiaci v škole učia.
   Dve tretiny žiakov sa zaujímajú o názor výchovného poradcu
   • 22,9 % žiakov ôsmich a deviatych tried nevie, kto je na ich škole výchovný poradca. Zároveň by sa o výbere strednej školy chcelo s výchovným poradcom pobaviť 66,2 % deviatakov a 54,2 % ôsmákov.
   • O výbere strednej školy a prihláškach by sa s výchovným poradcom žiaci chceli radiť najlepšie v osobnom rozhovore, ktorý by preferovalo 43,1 % deviatakov. Naopak hromadne v triede sa chce o voľbe strednej školy baviť 15,6 % ôsmákov a 23,1 % deviatakov.
   • Iba 55,7 % žiakov vie, kto je na ich základnej škole psychológ. 20,5 % žiakov tvrdí, že na ich škole psychológa vôbec nemajú a 23,8 % žiakov tak nevie, na akého odborníka v škole sa obrátiť s psychickými problémami.
   • Viac ako štvrtina (26,3 %) žiakov by v prípade potreby služby školského psychológa rada využila. Naopak 20,1 % žiakov práve nevie, či by sa k návšteve psychológa odhodlali.
   Lyfty sú väčším nebezpečenstvom ako kratom
   • 47,5 % ôsmákov a deviatakov už v minulosti niekedy vyskúšalo alkohol. Podiel bude pravdepodobne ešte vyšší, vzhľadom na to, že v takto pálčivých otázkach respondenti často informácie zatajujú.
   • 29,3 % opýtaných potom vyskúšalo aj cigarety a 16,4 % opýtaných niekedy vyskúšalo tzv. lyfty alebo žuvací tabak. Marihuanu potom vyskúšalo 4,3 % opýtaných a diskutovanú drogu kratom niekedy vyskúšalo 1,7 % žiakov ôsmich a deviatych tried základných škôl.
   • Aspoň jedenkrát týždenne alkohol požije 5,6 % respondentov. Cigarety potom pravidelne fajčia 8,2 % opýtaných. Lyfty používajú pravidelne 4 % žiakov. Marihuanu najmenej jedenkrát týždenne konzumuje 1,6 % žiakov. Kratom pravidelne užíva 0,9 % opýtaných žiakov.
   Stiahnuť PDF s prieskumom

   Staňte sa odborníkom na internetový marketing

   Vedeli ste, že viac ako 92 % uchádzačov si vyberá školu online? Škola, ktorá nie je viditeľná online, takmer neexistuje. Zaregistrujte sa do Akadémie internetového marketingu a naučte sa, ako efektívne prezentovať svoju školu v online svete.
   Viac o Akadémii