Obchodné podmienky

Zoznam školení

Storno podmienky

Ak zistíte, že sa nebudete môcť dostaviť, môžete objednávku stornovať. Pri storne viac ako týždeň pred termínom školenia vraciame 100% poplatku. Pri storne od siedmich do štyroch dní pred školením vraciame 25% poplatku. Pri storne tri a menej dní pred konaním školenia poplatok nebude vrátený. Než zazvoní si vyhradzuje právo zrušiť školenie v prípade nenaplnenia minimálnych kapacít. Zrušenie či presunutie školenia bude oznámené najneskôr deň pred jeho konaním a zaregistrovaným účastníkom bude vrátených 100% zaplatenej sumy.

* Akadémia a Letná Akadémia sa riadi odlišnými storno podmienkami: Pri storne viac ako mesiac pred termínom školenia vraciame 100% poplatku. Pri storne od 30 do 7 dní pred školením vraciame 25% poplatku. Pri storne týždeň a menej dní pred konaním školenia poplatok nebude vrátený. Než zazvoní si vyhradzuje právo zrušiť školenie v prípade nenaplnenia minimálnych kapacít. Zrušenie či presunutie školenia bude oznámené najneskôr deň pred jeho konaním a zaregistrovaným účastníkom bude vrátených 100% zaplatenej sumy.

Platba

Platba za školenie prebieha elektronickým prevodom oproti faktúre, ktorú vám vystavíme po registrácii na školenie. Dátum splatnosti faktúry je tri pracovné dni pred dátumom školenia, ak nie je dohodnuté inak.

Všetky informácie potrebné k platbe nájdete vo faktúre, ktorá Vám bude zaslaná na uvedený e-mail do jedného pracovného dňa od odoslania prihlášky.

Ako sa prihlásiť

Na školenie sa prihlásite jednoduchým webovým formulárom na stránkach každého školenia, alebo zaslaním emailu na adresu info@nezzazvoni.cz. Prihlášku je nutné podať najneskôr týždeň pred konaním školenia, ak nie je uvedené inak.

Do prihlášky skopírujte nasledujúci text:

Dobrý deň, rád/a by som prihlásil našu skolu na školenie _______ v termíně _______.

Na školenie za našu školu príde (prídu):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Emailová adresa
Telefón
Pozícia v škole
Dátum narodenia
Meno a priezvisko, kontakt, dátum narodenia a pozícia ďalších osôb

Faktúru prosím vystavte na následujúcu adresu:
Názov školy
Ulica
PSČ
Mesto
IČ

Prevádzkovateľ webu

Prevádzkovateľom webu je spoločnosť:

Než zazvoní, s. r. o.
Sukova 49/4
602 00 Brno
IČO: 03967921

 info@nezzazvoni.cz
 +420 733 778 256
 www.nezzazvoni.cz