školenie

Úvod do marketingu školy

Urobte prvý krok k plným triedam a spokojnejším žiakom

O školení

Školenie Úvod do marketingu školy veľmi odporúčame v celom období náboru. Jedná sa o vstupné školenie do problematiky náborových kampaní, kde sa zoznámite so základnými marketingovými technikami a možnosťami ich uplatnenie v školstve. Získate schopnosť vytvoriť si vlastný plán kampane pre náborové obdobie aj základy manažmentu náborových kampaní. Účastníci pochopia, ako sa rozhodujú uchádzačmi a rodičia a získajú schopnosť voliť adekvátne marketingové nástroje v závislosti na danej fáze cyklu.

Akreditované školenie od profesionálov

Školenie je akreditované ako vzdelávací program DVPP pod č.j. MSMT- 33041/2018-1-934. Všetci naši školitelia sú odborníci s dlhoročnou praxou v komerčnom, politickom a školskom marketingu. V prípade, že nebudete so školením spokojný, Než zazvoní garantuje vrátenie 100% poplatku za účasť.
Image
Každý účastník dostane vzdelávacie materiály ku školeniu

Čo si zo školenia odnesiete?

  • Povedomie o marketingových technikách a možnostiach ich uplatnenia v školstve.
  • Schopnosť vytvoriť si vlastný plán kampane pre nadchádzajúcu jeseň.
  • Vhľad do rozhodovacieho procesu uchádzačov a ich rodičov.
  • Pochopenie "životného cyklu" uchádzača a rodičov a schopnosť voliť adekvátne marketingové nástroje v závislosti na fáze cyklu.
  • Prehľad procesov a organizačné pravidlá moderných kampaní.

Obsah školenia

Čo je to marketing
Z čoho vychádza marketing v školstve? Ukážeme si spoločné základy a rozdiely komerčného, politického a školského marketingu a najväčšie výzvy v komunikácii, ktorým školy čelia.
Marketingový cyklus školy
Načasovanie je dôležité a začínať v októbri plánovať nábor nestačí. Ukážeme vám správne rozvrhnutie vašich síl tak, aby ste boli pripravení na 100% už v auguste.
Mať dobrý produkt nestačí
Ukážeme si, čo školy reálne uchádzačom ponúkajú, aj keď si to napríklad neuvedomujú. Povieme si, čo je náš produkt a aký je vzťah medzi produktom a dobrou komunikáciou.
Ako sa rozhodujú uchádzači
Uchádzači sa rozhodujú o svojej budúcej škole vo fázach - v každej od vás potrebujú počuť niečo iné. Aké nástroje môžete využiť, aby ste vždy zasiahli tam, kde chcete?
Ako naplánovať nábor
Každý nábor je náborová kampaň, ktorá vyžaduje procesy, ľudské sily, organizačnú štruktúru a zdroje. Ukážeme si, ako môžete profesionálne riadiť nábor aj u vás na škole a nemíňať za zbytočnosti.
Záverečná diskusia
Nebolo vám niečo jasné? Potrebujete sa opýtať na vašu špecifickú situáciu? Radi s vami prediskutujeme vaše problémy a navrhneme riešenie.

Povedali o školení

„Školení řadím k těm nejefektivnějším a nejproduktivnějším. Přínosný byl jak obsah, tak odpovědi na otázky v diskusi v průběhu a po školení. Poznatky jsme ihned začali aplikovat a těšíme se na výsledky letošního školního roku.“
- Ing. Jitka Zelená, SOŠ Nové Město na Moravě

Pre koho je školenie určené?

Kurz je určený všetkým pracovníkom stredných škôl, ktorí sa starajú o prijímacie konanie, propagáciu, reklamu, PR alebo marketing. Typicky sú to riaditelia, zástupcovia riaditeľov, výchovní poradcovia, mnohokrát ale aj učitelia, ktorí sa o propagáciu starajú nad rámec svojich pracovných povinností. Kurz je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ich školy a chcú zistiť, ako efektívne zabezpečiť jej budúcnosť.

Cena a organizačné informácie

  • On-line školenie: 72,9 € bez DPH – cena zahŕňa materiály ku školeniu.
  • Prezenčné školenie: 85,9 € bez DPH - cena zahŕňa materiály ku školenie a občerstvenie.
  • Po zaplatení a absolvovaní školenia dostanú účastníci certifikát.
  • Školenie trvá 5 vyučovacích hodín.
  • Pokyny k platbe, storno podmienky nájdete tu.

Rýchly kontakt

Image

Mgr. Zuzana Halabalová

Koordinátorka školení