Akademie NZ

Aktuálne vypísané triedy


 začiatok semptember 2021    ON-LINE


Akadémia sa koná v troch mestách Slovenskej republiky – v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Program je rozdelený do 7 stretnutí v rámci 6-8 mesiacov. Vždy v deň stretnutia sa od 9.30 do 13.30 venujeme výukovým témam, nasledujú individuálne konzultácie s lektorom.

„Všechna školení, kterými jsem prošla, se mi moc líbila, lektoři byli vynikající profesionálové. Velkou část nabytých vědomostí jsem uvedla do praxe a byl to úspěch. Je mi líto, že Akademie končí.“Mgr. Soňa Kubová, ŠKODA AUTO a.s., odštěpný závod Střední odborné učiliště strojírenské

Kompaktný program pre školy

Akadémia Než zazvoní je kompaktný program praktického marketingu škôl, určený pre vedúcich pracovníkov, osoby zodpovedné za nábor školy. Vhodný je taktiež pre zástupcov zriaďovateľov, ministerstvá, záujmové organizácie a zamestnávateľov spolupracujúcich so školami.

  Staňte sa odborníkom marketingu škôl
  Pozdvihnite Vašu školu alebo inštitúciu a rozšírte si know-how
  Získajte certifikát

Vzor certifkátu

Obsah Akadémie

Akadémiu tvorí 7 poldenných workshopov, ktoré sú navzájom previazané a doplnené o priebežné práce, ktoré realizujú účastníci samostatne mimo workshopy. Jednotlivé bloky sú časovo rozvrhnuté tak, aby boli poznatky ihneď využiteľné v náborových aktivitách školy. Podstatnou časťou Akadémie je výmena skúseností medzi účastníkmi a individuálne konzultácie s lektorom.

 • Plná škola – nie je propagácia ako propagácia

  Na začiatku zistíte, k čomu je školám dobrý marketing, aký je proces rozhodovania o výbere strednej školy (tzv. „Životný cyklus uchádzača“) a ako efektívne začať s marketingom na vašej škole – všetko od plánovania, organizovania až po kontrolu.

 • Šťastie praje pripraveným – kde máte najvyššie šance?

  Naučte sa cieliť svoje náborové aktivity tam, kde majú najväčší zmysel. Zistíte, ako jednotlivé skupiny osloviť, ako na tlačené materiály a ako komunikovať s uchádzačmi, rodičmi, výchovnými poradcami i v rámci školy a naučíte sa zostaviť ten správny školský náborový tím.

 • Deň otvorených sŕdc – máte len jeden pokus. Nepokazte ho

  Deň otvorených dverí je vašou najväčšou príležitosťou. Dostaňte naň čo najviac návštevníkov a pripravte im zážitok, na ktorý si spomenú, keď budú vypisovať prihlášku.

 • Prihláška je ešte len začiatok

  49 % všetkých škôl končí s marketingovými aktivitami ešte pred uzávierkou prihlášok. Prichádzajú tým o študentov, ktorých už raz oslovili. Nerobte rovnakú chybu! Naučíme vás, ako si uchádzačov udržať až do konca. Každý stratený žiak je obzvlášť bolestivý.

 • Internetový marketing – máte pevnú pôdu pod nohami v online?

  92 % rodičov a 95 % uchádzačov si hľadá informácie o školách na webe. Ste si istý, že vás nájdu? Že na vás kliknú radšej než na ostatné školy? Že sa na webe dozvedia všetko, čo potrebujú? Poistite si ich. Naučte sa ovládať online priestor.

 • Marketing na sociálnych sieťach – buďte tam, kde sú vaši uchádzači celý deň

  Vytvorte na Facebooku silnú komunitu okolo vašej školy a pochváľte sa svojimi príbehmi na Instagrame. Naučíte sa, ako mať tisícové dosahy, ako vytvoriť a propagovať Udalosti i základy krízovej komunikácie. Skrátka všetko pre to, aby ste boli poriadne vidieť!

 • Dvojblok „Ako na školský web“ – konkurujte aj tým najlepším v on-line svete!

  62 % uchádzačov odradia od prihlášky stránky, na ktorých nenájdu pre nich dôležité informácie a 21 % uchádzačov odradí len to, že sa im nebudú páčiť. Ukážeme vám, ako na školský web od A do Z.

Čo je na Akadémii najlepšie

 • Budete dostávať priebežné praktické domáce úlohy a prípravu na stretnutie – spravidla spojené s realitou vašej školy, nič tak nevyjde na zmar.
 • Zoznámte sa s bezmála 20 prieskumami o rozhodovacích procesoch deviatakov, ich rodičov a základných škôl a ďalšími odbornými materiálmi Než zazvoní
 • Odovzdáme vám praktické know-how v školskom marketingu
 • Vymeníte si skúsenosti s kolegami z iných škôl a vzdelávacích inštitúcií
 • Vždy vám bude k dispozícii profesionálny lektor pre individuálne konzultácie a to nielen na stretnutí, ale aj v priebehu vašej účasti v Akadémii

Cena a organizačné informácie

 Cena:  449 € bez DPH
  Po absolvovaní Akadémie obdržia účastníci certifikát
  7×6 vyučovacích hodín + konzultácie a priebežný tutoriál 
  Triedy sa otvárajú pre 4-10 poslucháčov. Program sa vypisuje spravidla v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
  Pokyny k platbe, storno podmienky nájdete zde

Prihláška na Akadémiu

Termín a místo

Vyberte si datum a místo školení

Fakturační údaje

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Druhý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Třetí účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Čtvrtý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Pátý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování