O školení

Buďte tam, kde sú vaši uchádzači a žiaci celý deň! Na Vaše prianie sme vyvinuli špeciálne školenie o Facebooku pre školy. Facebook je mocný nástroj, ktorý môže pomôcť školám s minimálnymi nákladmi osloviť tisíce potenciálnych študentov, komunikovať so súčasnými študentmi alebo pomáhať k vybudovaniu značky. Kurz Facebook pre školy má za cieľ ukázať riaditeľom, učiteľom aj špecialistom na nábor, ako efektívne využívať Facebook v marketingovom mixe školy. Na praktických príkladoch si ukážeme, ako správne využiť tejto jedinečnej možnosti propagácie školy na internete.

Aktuálne termíny


  1. október 2019    Košice

  2. október 2019    Bratislava

  3. október 2019    Banská Bystrica


„Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých a podnětných informací. Určitě je využijeme při propagaci školy.“Ing. Lukáš Nepokoj, SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové

Čo si účastníci školenia odnesú?

 • Povedomie o využívaní sociálnych sietí pre marketingové účely
 • Zručnosti potrebné pre kvalitnú správu facebookových stránok a skupín školy
 • Schopnosť efektívne využívať Facebook na propagáciu školy
 • Znalosti nutné k vyhodnoteniu a analýze aktivity na Facebooku
Než zazvoní odporúča
Vzhľadom k praktickej povahe školenia odporúčame účastníkom, aby si doniesli vlastné notebooky a taktiež zriadili vlastný účet na Facebooku ešte pred začiatkom školenia. Náš lektor Vám prípadne pomôže so zriadením účtu priamo na mieste.

Obsah školenia

 1. Ako funguje Facebook a prečo ho používať? Základné pojmy a mechanizmy jednoducho a zrozumiteľne pre každého. Vysvetlíme vám možné prínosy pre vašu školu a začlenenie Facebooku do komunikačného mixu.
 2. Ako používať Facebook pre vašu školu? Aké máte možnosti? K čomu Facebook využiť? Kde Vám môže pomôcť a kde naopak uškodiť? Konkrétne rady a tipy o komunikácií školy v 21. storočí.
 3. Ako využiť skupiny? Facebook je mocný marketingový nástroj, ktorý vám pomôže počas náboru i s komunikáciou so súčasnými študentmi. Predstavíme niekoľko modelov, ako môžete nastaviť komunikáciu vašej školy smerom k uchádzačom i študentom.
 4. Ako využiť udalosti? Máte skvele pripravený Deň otvorených dverí? To samo o sebe bude k ničomu, ak sa o tom žiadni žiaci nedozvedia. Naučíte sa používať udalosti a vyťažiť z nich maximum pre vašu školu.
 5. Ako na prepojenie Facebooku s vaším webom? Prepojením Facebooku s webom dosiahnete vyššiu návštevnosť webu, a zároveň môžete získať viac fanúšikov. To všetko veľmi rýchlo a zdarma.
 6. Ako vytvoriť a vyhodnotiť reklamy? Zmysluplnú reklamu na Facebooku zaobstaráte už od 2 eur. Ukážeme vám, ako sme za 30 eur zasiahli 11 000 reálnych ľudí.
 7. Ako na analýzu Facebooku? Naučte sa vyhodnocovať vaše kroky na Facebooku a zvýšiť efektivitu vašej komunikácie. Všetko pomocou nástroja, ktorý nájdete na každej facebookovej stránke.

Ukážka prezentácie

Pre koho je školenie určené

Kurz je určený všetkým pracovníkom stredných škôl, ktorí sa starajú o prijímacie konanie, propagáciu, reklamu, PR alebo marketing. Typicky sú to riaditelia, zástupcovia riaditeľov, výchovní poradcovia, ale tiež učitelia, ktorí sa o propagáciu starajú nad rámec svojich pracovných povinností. Kurz je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ich školy a chcú zistiť, ako efektívne zaistiť jej budúcnosť.

Cena a organizačné informácie

 Cena: 74,90 € bez DPH – cena zahŕňa materiály ku školeniu a drobné občerstvenie

  Po zaplatení a absolvovaní školenia obdržia účastníci certifikát

  Školenie trvá 5 vyučovacích hodín

  Pokyny k platbe, storno podmienky nájdete tu zde

Prihláška na školenie

Termín a místo

Vyberte si termín a miesto školenia.

Fakturačné údaje

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Druhý účastník

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Tretí účastník

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Štvrtý účastník

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Piaty účastník

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Please wait...

Požiadajte o termín vo vami zvolenom mieste alebo usporiadajte školenie len pre Vás na Vašej škole! Napíšte na moravkova@nezzazvoni.sk alebo rovno volajte na +420 736 624 840.