O školení

Buďte tam, kde sú vaši uchádzači a žiaci celý deň! Na Vaše prianie sme vyvinuli špeciálne školenie o Facebooku pre školy. Facebook je mocný nástroj, ktorý môže pomôcť školám s minimálnymi nákladmi osloviť tisíce potenciálnych študentov, komunikovať so súčasnými študentmi alebo pomáhať k vybudovaniu značky. Kurz Facebook pre školy má za cieľ ukázať riaditeľom, učiteľom aj špecialistom na nábor, ako efektívne využívať Facebook v marketingovom mixe školy. Na praktických príkladoch si ukážeme, ako správne využiť tejto jedinečnej možnosti propagácie školy na internete.

Aktuálne termíny

  16. 9. 2021    9:30     ON-LINE„Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých a podnětných informací. Určitě je využijeme při propagaci školy.“Ing. Lukáš Nepokoj, SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové

Čo si účastníci školenia odnesú?

 • Povedomie o využívaní sociálnych sietí pre marketingové účely
 • Zručnosti potrebné pre kvalitnú správu facebookových stránok a skupín školy
 • Schopnosť efektívne využívať Facebook na propagáciu školy
 • Znalosti nutné k vyhodnoteniu a analýze aktivity na Facebooku
Než zazvoní odporúča
Vzhľadom k praktickej povahe školenia odporúčame účastníkom, aby si doniesli vlastné notebooky a taktiež zriadili vlastný účet na Facebooku ešte pred začiatkom školenia. Náš lektor Vám prípadne pomôže so zriadením účtu priamo na mieste.

Obsah školenia

 1. Ako funguje Facebook a prečo ho používať? Základné pojmy a mechanizmy jednoducho a zrozumiteľne pre každého. Vysvetlíme vám možné prínosy pre vašu školu a začlenenie Facebooku do komunikačného mixu.
 2. Ako používať Facebook pre vašu školu? Aké máte možnosti? K čomu Facebook využiť? Kde Vám môže pomôcť a kde naopak uškodiť? Konkrétne rady a tipy o komunikácií školy v 21. storočí.
 3. Ako využiť skupiny? Facebook je mocný marketingový nástroj, ktorý vám pomôže počas náboru i s komunikáciou so súčasnými študentmi. Predstavíme niekoľko modelov, ako môžete nastaviť komunikáciu vašej školy smerom k uchádzačom i študentom.
 4. Ako využiť udalosti? Máte skvele pripravený Deň otvorených dverí? To samo o sebe bude k ničomu, ak sa o tom žiadni žiaci nedozvedia. Naučíte sa používať udalosti a vyťažiť z nich maximum pre vašu školu.
 5. Ako na prepojenie Facebooku s vaším webom? Prepojením Facebooku s webom dosiahnete vyššiu návštevnosť webu, a zároveň môžete získať viac fanúšikov. To všetko veľmi rýchlo a zdarma.
 6. Ako vytvoriť a vyhodnotiť reklamy? Zmysluplnú reklamu na Facebooku zaobstaráte už od 2 eur. Ukážeme vám, ako sme za 30 eur zasiahli 11 000 reálnych ľudí.
 7. Ako na analýzu Facebooku? Naučte sa vyhodnocovať vaše kroky na Facebooku a zvýšiť efektivitu vašej komunikácie. Všetko pomocou nástroja, ktorý nájdete na každej facebookovej stránke.

Ukážka prezentácie

Pre koho je školenie určené

Kurz je určený všetkým pracovníkom stredných škôl, ktorí sa starajú o prijímacie konanie, propagáciu, reklamu, PR alebo marketing. Typicky sú to riaditelia, zástupcovia riaditeľov, výchovní poradcovia, ale tiež učitelia, ktorí sa o propagáciu starajú nad rámec svojich pracovných povinností. Kurz je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ich školy a chcú zistiť, ako efektívne zaistiť jej budúcnosť.

Cena a organizačné informácie

 Cena ON-LINE: 64,90 € bez DPH – cena zahŕňa materiály ku školeniu

  Po zaplatení a absolvovaní školenia obdržia účastníci certifikát

  Školenie trvá 5 vyučovacích hodín

  Pokyny k platbe, storno podmienky nájdete tu zde

Prihláška na školenie

Termín a místo

Vyberte si termín a miesto školenia.

Údaje o účastníkovi

Tento údaj potrebujeme, aby sme boli schopní vystaviť certifikát o absolvovaní školenia, ktorý je viazaný na konkrétnu osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Fakturačné údaje

Druhý účastník

Tento údaj potrebujeme, aby sme boli schopní vystaviť certifikát o absolvovaní školenia, ktorý je viazaný na konkrétnu osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Tretí účastník

Tento údaj potrebujeme, aby sme boli schopní vystaviť certifikát o absolvovaní školenia, ktorý je viazaný na konkrétnu osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Štvrtý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Piaty účastník

Tento údaj potrebujeme, aby sme boli schopní vystaviť certifikát o absolvovaní školenia, ktorý je viazaný na konkrétnu osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Požiadajte o termín vo vami zvolenom mieste alebo usporiadajte školenie len pre Vás na Vašej škole! Napíšte na kosikova@nezzazvoni.sk alebo rovno volajte na +420 733 778 256.