O školení

V českom i slovenskom vzdelávacom systéme dochádza k stretu generácií: generácia X (dnešní učitelia) a generácie Z (ich žiaci). Každá z týchto generácií vyrastala v inom historickom kontexte, čo utváralo ich vnímanie sveta. Rozdiely medzi generáciou učiteľov a žiakov vytvárajú v mnohých prípadoch trecie plochy, komunikačné bariéry a nepochopenie, čo má negatívny vplyv na spokojnosť oboch strán a znižuje to efektivitu vzdelávania aj náboru škôl. Vďaka našim skúsenostiam priamo zo školského prostredia sme mohli vyextrahovať praktické postupy, ako pomôcť školám porozumieť žiakom a priblížiť sa im. Nastoľte efektívnu komunikáciu, zaujmite vašich žiakov a udržte si ich pozornosť.

V prípade, že nebudete sa školením spokojní, Než zazvoní garantuje vrátenie 100% poplatku za účasť.

Aktuálne termíny


   21. 9. 2021      9:30     ON-LINE


„Školení hodnotím jako velmi kvalitní a přínosné. S kolegyněmi, se kterými jsme školení absolvovaly, pracujeme na uvádění získaných informací do praxe. některé zavedeme co nejdříve, některé se musí uležet, popř. lépe promyslet.“Mgr. Ivana Chramostová, Základní škola Opava, Šrámkova 4

Čo si účastníci školenia odnesú?

 • Zistíte, aké sú základné rysy generácií, pochopíte ich hodnoty a životné postoje.
 • Odhalíme vám detailné informácie o generácii Z, pochopíte ich správanie a zistíte, aké využívajú technológie.
 • Pochopíte špecifiká komunikácie s generáciou Z a naučíte sa poradiť si s jej možnými rizikami.
 • Dozviete sa niečo o fragmentácii pozornosti a multitaskingu.
 • Naučíme vás využívať silu vizuálnej komunikácie.

Obsah školenia

 1. Teória generácií, generácie v populácii – Aké existujú generácie? Z akých generácií sa skladá česká populácia? Aké hodnoty generácie vyznávajú, ako sa správajú a aké technológie využívajú?
 2. Generácia Z – Podrobný vhľad do generácie. Aká je generácia Z? Zistite, aké hlavné hodnoty vyznáva, ako trávia svoj voľný čas, alebo prečo a ako študuje.
 3. Ako komunikovať s generáciou Z – Ukážeme vám, ako efektívne komunikovať s generáciou Z.
 4. Pozornosť generácie Z a ako ju získať Multitasking, fragmentácia pozornosti. Viete ako si získať pozornosť generácie Z? Predstavíme vám sociálne siete, ktoré generácie využíva a naučíme vás s nimi pracovať, vysvetlíme si multitasking a fragmentáciu pozornosti a využitie týchto princípov v rámci školskej komunikácie.
 5. Workshop – Odovzdajte správu za 8 sekúnd. Workshop na využitie pozornosti, ktorú možno od príslušníkov generácie Z predpokladať vo vizuálnej / osobné podobe.
 6. Workshop – Komunikujte v 140 znakoch. Workshop na efektívnu textovú komunikáciu s príslušníkmi generácie Z.
 7. Stanovenie hodnôt školy – Viete, aké hodnoty považujú príslušníci generácie Z za dôležité? Vyberte si hodnoty pre vašu školu a zistite, ako ich komunikovať.
 8. Autenticita a úprimnosť – Vysvetlenie, prečo je autenticita a úprimnosť školského obsahu komunikovaného školou tou najlepšou cestou. Prípady z praxe.
 9. Vizuálnej komunikácie – Zistite, aké sú špecifiká vizuálnej komunikácie – fotografie, videá. Naučte sa využívať tieto nástroje.
 10. Mobilný prístup – Mobilný telefón je primárnym nástrojom, kde generácia Z získava informácie. Ukážeme vám, aký má byť obsah pre mobilné zariadenia, vrátane webu.
 11. Influenceri – Definícia a najväčší influenceri generácie Z. Viete, kto sú ľudia, ktorí ovplyvňujú vaše žiakov? Vysvetlíme vám pojem influencer, ukážeme príklady z praxe a zoznámime vás so zoznamom najväčších národných i svetových influencerů generácie Z.
 12. Stret generácií – Ukážka stretov generácia Z s inými generáciami, príklady z praxe. Konzultácie a hľadanie kompromisu komunikácia škôl so žiakmi a uchádzačmi.

Pre koho je školenie určené

Kurz je určený všetkým pracovníkom stredných škôl, ktorí sa starajú o prijímacie konanie, propagáciu, reklamu, PR alebo marketing. Typicky sú to riaditelia, zástupcovia riaditeľov, výchovní poradcovia, ale tiež učitelia, ktorí sa o propagáciu starajú nad rámec svojich pracovných možností. Kurz je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ich školy a chcú zistiť, ako efektívne zaistiť jej budúcnosť.

Cena a organizačné informácie

 Cena PREZENČNÉ: 79,90 € bez DPH  – cena zahŕňa materiály ku školeniu a drobné občerstvenie
 Cena ON-LINE: 64,90 € bez DPH  – cena zahŕňa materiály ku školeniu
 Po zaplatení a absolvovaní školenia obdržia účastníci certifikát
Školenie trvá 8 vyučovacích hodín
 Pokyny k platbe, storno podmienky nájdete tu

Prihláška na školenie

Termín a miesto

Vyberte si dátum a miesto školenia

Údaje o účastníkovi

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Fakturačné údaje

Druhý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Tretí účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Štvrtý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Piaty účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Požiadajte o termín vo vami zvolenom mieste alebo usporiadajte školenie len pre Vás na Vašej škole! Napíšte na kosikova@nezzazvoni.sk alebo rovno volajte na +420 733 778 256.