O školení

Školenie Plná škola veľmi odporúčame v celom období náboru. Účastníkom prinesie povedomie o marketingových technikách a možnostiach ich uplatnenia v školstve, schopnosť vytvoriť si vlastný plán kampane pre náborové obdobie, pohľad do rozhodovacieho procesu uchádzačov a ich rodičov. Účastníci si odnesú vypracovaný prehľad silných stránok svojej školy a pochopia „životný cyklus“ uchádzača a rodičov a schopnosť zvoliť adekvátne marketingové nástroje v závislosti na fázy cyklu.

Aktuálne termíny

  5. 8. 2021    9:30     ON-LINE

„Školení Plná škola řadím k těm nejefektivnějším a nejproduktivnějším. Přínosný byl jak obsah, tak odpovědi na otázky v diskusi v průběhu a po školení. Poznatky jsme ihned začali aplikovat a těšíme se na výsledky letošního školního roku.“Ing. Jitka Zelená, SOŠ Nové Město na Moravě

Čo si účastníci školenia odnesú?

  • Povedomie o marketingových technikách a možnostiach ich uplatnenia v školstve
  • Schopnosť vytvoriť si vlastný plán kampane pre nadchádzajúcu jeseň
  • Pohľad do rozhodovacieho procesu uchádzačov a ich rodičov
  • Vypracovaný prehľad silných stránok svojej školy
  • Pochopenie „životného cyklu“ uchádzača a rodičov a schopnosť zvoliť adekvátne marketingové nástroje v závislosti na fázy cyklu

Obsah školenia

1. Marketing na stredných školách
Marketing a jeho uplatnenie na stredných školách, komunikačné kanály, produkt vs. marketing produktu.

2. V koži zákazníka (študenta a jeho rodičov)
Cyklus študenta, pohľadom zákazníka – výsledky štúdie Než zazvoní.

3. Chce to plán
Plán kampane – príklady z praxe a použitie na stredných školách.

4. Workshop: desatoro mojej školy
Ako určiť silné stránky svojej školy aby boli relevantné pre uchádzačov.

5. Tipy a triky na Deň otvorených dverí (voliteľný prídavok na prianie účastníkov)
Aké funkcie by mal DOD splniť a čo urobiť? Škola chce poznať návštevníkov DOD, poznať ich štruktúru a pracuje s uchádzačmi, ktorí prišli. Škola má spätnú väzbu o tom, čo sa páčilo na DOD a čo zlepšiť. Škola má kontakty na uchádzačov a rodičov na follow-up komunikáciu.

Ukážka prezentácie

Pre koho je školenie určené

Kurz je určený všetkým pracovníkom stredných škôl, ktorí sa starajú o prijímacie konanie, propagáciu, reklamu, PR alebo marketing. Typicky sú to riaditelia, zástupcovia riaditeľov, výchovní poradcovia, ale tiež učitelia, ktorí sa o propagáciu starajú nad rámec svojich pracovných povinností. Kurz je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ich školy a chcú zistiť, ako efektívne zaistiť jej budúcnosť.

Cena a organizačné informácie

 Cena ON-LINE: 64,90 € s DPH – cena zahŕňa materiály ku školeniu
  Po zaplatení a absolvovaní školenia obdržia účastníci certifikát
  Školenie trvá 5 vyučovacích hodín od 9:30 do 13:30
  Pokyny k platbe, storno podmienky nájdete tu

Prihláška na školenie

Termín a místo

Vyberte si termín a miesto školenia.

Údaje o účastníkovi

Tento údaj potrebujeme, aby sme boli schopní vystaviť certifikát o absolvovaní školenia, ktorý je viazaný na konkrétnu osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Fakturační údaje

Druhý účastník

Tento údaj potrebujeme, aby sme boli schopní vystaviť certifikát o absolvovaní školenia, ktorý je viazaný na konkrétnu osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Tretí účastník

Tento údaj potrebujeme, aby sme boli schopní vystaviť certifikát o absolvovaní školenia, ktorý je viazaný na konkrétnu osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Štvrtý účastník

Tento údaj potřebujeme, abychom byli schopni vystavit certifikát o absolvování školení, který je vázaný na konkrétní osobu.

Nutné pro vystavení certifikátu o absolvování

Piaty účastník

Tento údaj potrebujeme, aby sme boli schopní vystaviť certifikát o absolvovaní školenia, ktorý je viazaný na konkrétnu osobu.

Nutné pre vystavenie certifikátu o absolvovaní

Požiadajte o termín vo vami zvolenom mieste alebo usporiadajte školenie len pre Vás na Vašej škole! Napíšte na kosikova@nezzazvoni.sk alebo rovno volajte na +420 733 778 256.