O školení

Ako prihlásených priviesť do lavíc? Každý, kto sa v školstve pohybuje vie, že počet prihlášok a počet detí, ktoré zasadli do lavíc sa veľmi líši . Dokonca i počet zápisových lístkov a počet detí v laviciach prvý školský deň je tiež rozdielny. My pritom nechceme prísť ani o jediného žiaka. Prečo žiaci ešte cez prázdniny menia svoje rozhodnutia a ako si udržať čo najviac prihlásených – to je obsahom školenia Prihláška je ešte len začiatok. Ukážeme si nutné minimum, ktoré by mala každá škola dodržať, aby neprichádzala zbytočne o žiakov. Predstavíme nástroje a praktické ukážky ako dotiahnuť proces prihlásenia do úspešného konca – práca a aktívne zapojenie nových žiakov, zber dát, SMSky, emailový marketing, direct call a vybrané prvky internetového marketingu.

Aktuálne termíny


   –     –     –


„Chtěla bych poděkovat Než zazvoní za inspiraci pro marketing školy, kterou jsem na školení získala.“Mgr. Ivana Brodecká, OA a SZdŠ Blansko

Čo si účastníci školenia odnesú?

 • Povedomie o marketingových technikách a možnostiach ich uplatnenia v školstve.
 • Schopnosť dotiahnuť náborový proces do konca a „vo finiši“ nestratiť niekoľko cenných žiakov.
 • Schopnosť používať moderné aplikácie na e-mailový marketing.

Obsah školenia

 1. Komunikácia nekončí s posledným dňom otvorených dverí
  Veľa škôl so žiakmi po poslednom dni otvorených dverí nekomunikuje. Pritom do prihlášok často ostáva aj 8 týždňov!
 2. Kľúčové styčné body komunikácie od DOD až po adaptačný kurz
  Pozrite sa na kľúčové styčné body a nástroje, ktoré môžete využívať vo váš prospech v najkritickejšej fáze náboru.
 3. Ako organizovať prijímačky tak, aby vám ďakovali aj rodičia neprijatých žiakov
  Stačí dodržať jednoduché zásady customer care a modernej komunikácie – a zvládnete to úplne každá škola.
 4. Základom dobrej komunikácie sú dáta
  Ak chcete budúci rok viac študentov, musíte začať pracovať hneď. Prehľad dátových súborov potrebných pre efektívnu komunikáciu vám to značne uľahčí.
 5. Spätná väzba a úprava produktu
  Poznajte vlastné slabiny a využite priestor pre zlepšenie naplno. O úspechu školy rozhoduje povesť, ktorú máte iba jednu.

Ukážka prezentácie

Pre koho je školenie určené

Kurz je určený všetkým pracovníkom stredných škôl, ktorí sa starajú o prijímacie konanie, propagáciu, reklamu, PR alebo marketing. Typicky sú to riaditelia, zástupcovia riaditeľov, výchovní poradcovia, ale tiež učitelia, ktorí sa o propagáciu starajú nad rámec svojich pracovných povinností. Kurz je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud ich školy a chcú zistiť, ako efektívne zaistiť jej budúcnosť.

Cena a organizačné informácie

 Cena: 74,90 € bez DPH – cena zahŕňa materiály ku školeniu a drobné občerstvenie
  Po zaplatení a absolvovaní školenia obdržia účastníci certifikát
  Školenie trvá 5 vyučovacích hodín
  Pokyny k platbe, storno podmienky nájdete tu.

Prihláška na školenie

Požiadajte o termín vo vami zvolenom mieste alebo usporiadajte školenie len pre Vás na Vašej škole! Napíšte na moravkova@nezzazvoni.sk alebo rovno volajte na +420 736 624 840.

Na toto školenie nie je možné sa prihlásiť
K tomuto školeniu v súčasnej dobe nie sú vypísané žiadne termíny.