referencie
Ako SOŠ a SOU Polička zmenila svoju povesť za 2 roky
Na začiatku stála dobrá škola s priemernou povesťou a rozhodnutie riaditeľa posunúť školu vpred. O 2 roky neskôr dochádzajú na školu motivovaní žiaci z 3,5 hodiny vzdialeného Jeseníku, na Facebooku oslovujú 10 000 ľudí za mesiac a medziročne získali o 27 prvákov viac. Ako to v Poličke dokázali?
 

SOŠ a SOU Polička je škola v Pardubickom kraji kúsok od Svitav. Pôvodne v budove fungovalo poľnohospodárske učilište ("zouvák"), ktoré nemalo najlepšiu povesť. Škola niekoľko rokov po sebe prichádzala o žiakov a riaditeľ bol nútený prepúšťať zamestnancov - a to napriek tomu, že v roku 2016 už Poličská škola patrila k najúspešnejším gastronomickým školám v republike. Do tejto situácie vstúpili konzultanti Než zazvoní.

Spolupráca so školou v Poličke mala niekoľko cieľov, z ktorých boli najdôležitejšie tieto tri:

 1. Zvýšiť počet záujemcov o školu.
 2. Naučiť školu základy moderných marketingových kampaní (nábor).
 3. Zmeniť povesť - odstrániť zvyšky povedomia o poľnohospodárskom učilišti a nastoliť povesť úspešnej gastronomickej a službovej školy.
Image
Začiatky spolupráce

Pretože tieto ciele sú vzájomne prepojené a žiadny z nich nie je krátkodobý, rozbehlo sa viac aktivít naraz.

Na začiatku roka 2016 sa začalo s pravidelnými koordinačnými schôdzami náborového tímu priamo na škole, kde si jednotliví členovia rozdelili oblasti, za ktoré budú v nábore zodpovední (výjazdy, sociálne siete, web, PR ...).

V rámci týchto stretnutí bolo potrebné zistiť čo najviac informácií o chode školy, o náplni jednotlivých odborov aj postavenie školy na trhu so vzdelávaním.

Na prekvapenie konzultantov Než zazvoní došlo k postupnému odhaleniu, že Poličská škola nie je len relatívne úspešnou gastronomickou školou, ale že aj vďaka širokému záberu odborov sa zúčastňujú súťaží vo viacerých disciplínach ako ostatné školy.

Z analýzy vyplynulo, že škola získala od roku 2008 cez 500 zlatých, strieborných a bronzových umiestnení, vrátane niekoľkých majstrovských titulov (v rekordnom roku 2016 získala dokonca 76 ocenení!). Dokazuje to aj výzdoba školy, ktorá je tvorená radom pohárov, certifikátov a ďalších ocenení z disciplín od varenia čaju po majstrovstvá mäsiarov.

 
"... skvelé veci, ktoré sa na českých školách dejú, zostávajú iba vo vnútri, pretože školy nevedia úspechy efektívne komunikovať verejnosti"
 
Image
Z nášho pohľadu sa teda Poličská škola ocitla v podobnej situácii, ako mnoho iných škôl - skvelé veci, ktoré sa na českých školách dejú, zostávajú iba vo vnútri, pretože školy nevedia úspechy v súťažiach ani zaujímavé projekty efektívne komunikovať verejnosti. Pritom sa jedná o faktory, ktoré môžu veľmi výrazne ovplyvňovať povesť, ktorá je často hlavným dôvodom pre výber školy.

A jednoduchá marketingová poučka hovorí:

 1. Nie je toľko dôležité, čo robíte, ale ako u toho vyzeráte
 2. Je jedno, čo robíte, ak sa to nikto nedozvie
Krok 1: nové logo a dizajn manuál

Hoci si to mnoho ľudí neuvedomuje, "obal" je extrémne dôležitý. Videli ste niekedy drahé výrobky zabalené ako Tesco Value alebo Clever (Billa)? Nie, pretože to, ako veci vyzerajú, v nás automaticky vyvoláva predstavy o ich kvalite, cene i funkčnosti.

Z toho dôvodu sa začalo pracovať na novom logu a súvisiacej grafickej identite celej školy, ktorá sa mala premietnuť do všetkého, čo sa na škole deje - od školského časopisu po vzhľad webových stránok.

Z rozhovorov s vedením a následne aj so žiakmi sme vydestilovali požiadavky na nové logo:

 • nádych luxusu - gastronómia na najvyššej úrovni je s luxusom automaticky spojená
 • farby víťazstva - škola často vyhráva súťaže
 • reprezentácia odborov - z loga by malo byť poznať, že sa jedná o gastronómiu a služby
 • vzdelanie - stále musí byť zrejmé, že ide o školu
 • tradície kráľovského mesta a cechov
Zmena loga z roku 2016
ImageImageImage
Výsledkom bolo 7 variant loga, ktoré do seba zakomponovali všetky atribúty, z ktorých bolo jedno vybrané. Po konzultácii so zástupcami študentov sme si potvrdili, že smer je správny, a hlavne, že logo naozaj reprezentuje všetky odbory. Následne ešte došlo k miernej úprave loga - mimochodom tiež kvôli tomu, aby sa logo lepšie vykrajovalo do ovocia, čo je Poličská kráľovská disciplína.
Predstavenie nového loga

Aby zmena neprebehla príliš rýchlo, bolo logo na školskom Facebooku odhaľované postupne menej a menej rozostreným profilovým obrázkom. To isté sa tiež dialo v hlavičke školského časopisu.

Tiež sme sa dohodli so školou, aby nechala vyrobiť čierne tričká so zlatým variantom loga a nechala v nich chodiť niekoľko kľúčových osôb celý deň po škole - žiaci si tričiek veľmi rýchlo všimli, otáčali sa za nimi na chodbe a samozrejme veľmi rýchlo odtušil, že sa niečo deje.

Image
Tričká, časopis a vysvetlenie symbolov
V kľúčový deň vedúci domova mládeže rozniesol v tomto novom tričku do každej triedy niekoľko kópií školského časopisu, ktorý už mal na titulnej strane logo v plnej kráse. Vnútri tohto čísla bola špeciálna príloha, ktorá vysvetlila žiakom symboliku všetkých použitých piktogramov a predstavila erby jednotlivých odborov, ktoré vznikli pre doplnenie identity. Rozšírená ukážka ďalších aplikácií bola v rovnaký deň publikovaná na školskom Facebooku s veľmi pozitívnou odozvou.
Samotné prijatie nového loga teda dopadlo veľmi pozitívne, čo bolo následne doložené aj tým, že si niekoľko žiakov hneď prvý deň chcelo zakúpiť tričká, v ktorých predtým videli učiteľov, hoci škola túto možnosť ani neponúkla.
Image
Krok 2: jednotná komunikácia naprieč kanálmi
Súčasne s tvorbou nového loga škola tiež pomaly prešla na nový štýl komunikácie, ktorý sa zameral na úspechy školy a najmä na žiakov samotných. Cieľom totiž bolo posunúť brand (slovensky niekedy značka), teda zdieľanú predstavu o škole, ich hodnotách a úspechoch v hlavách ľudí z okolia. K tomuto účelu neskôr Než zazvoní vytvorilo pre školu Komunikačnú stratégiu, ktorá popisuje hlavné oznámenia, ciele aj nástroje.

Bolo potrebné zmeniť 3 dôležité časti komunikácie:

 • vecnú náplň, teda témy komunikácie
 • jazyk
 • vizuálnu zložku

K zjednoteniu komunikácie postupne dochádzalo naprieč všetkými komunikačnými kanálmi.

Novo bolo do komunikačného mixu zahrnuté PR (Public Relations) - časť náborového tímu prešla školením v písaní tlačových správ, ktoré sa okrem klasických médií dali využívať ako články na webe, v školskom časopise a na webe Pardubického kraja, kam školy posielajú aktuality.

Vďaka tlačovkám, ale najmä osobnému kontaktu s novinármi, sa škole darí získať niekoľko mediálnych výstupov za rok zadarmo.

Image
Študentka Kateřina Vymazalová a vedúci odborného výcviku Lubor Havlík v štúdiu Českého rozhlasu komentujú zisk titulu Majster sveta v kategórii Teatender z Číny (2018)
Akcia zvon: nezabudnite na internú komunikáciu

Pri rozbiehaní novej značky sme so školou zaviedli tradíciu, ktorá mala za cieľ informovať o úspechoch školy dovnútra (interná komunikácia) a zvýšiť hrdosť súčasných žiakov na školu.

Jedného dňa umiestnil riaditeľ uprostred hlavnej chodby vysoko na strop zvon, čoho si všimli žiaci a 14 dní chodili okolo a špekulovali o jeho účely. Zvon sa stal na určitú dobu jednou z tém života na škole, ale nikto nepoznal jeho pravý účel - len 5 ľudí z náborového tímu.

Raz riaditeľ cez veľká prestávku vypol zvonenie a po dohovore s učiteľmi začal zvonom zvoniť o trochu skôr, než by skončila hodina. Učitelia otvorili dvere a žiaci vybehli von za zvukom. Tam našli riaditeľa, ktorý slávnostne oznámil, že by pred nastúpenou školou rád vyznamenal žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v minulom mesiaci a osobne všetkým (na prekvapenie týchto žiakov) potriasol rukou. Po skončení tejto ceremónie zaťukali dvaja žiaci na dvere vedúceho odbornej prípravy, aby sa spýtali, čo majú urobiť pre to, aby tam za mesiac stáli oni...
Image
Nový dizajn časopisu a letáky
Pre školský časopis sme navrhli nový dizajn v duchu novej grafickej identity a z veľkej časti využili tlačové správy z predchádzajúceho obdobia - pretože pravidlá pre písanie tlačoviek zhodou okolností produkujú atraktívny články aj pre časopis. Do obsahu ešte pribudli rozhovory s úspešnými súťažiacimi a ďalšie zaujímavosti.
Nové sú tiež letáky, ktoré sú vytvorené podľa pravidiel modernej komunikácie. Obsahujú teda menej textu a zameriavajú sa na vizuálne prvky. Dôležité je tiež rozdelenie textu do informačných blokov a zhrnutie. Všetky letáky tiež využívajú erby jednotlivých odborov.
Kompletná premena webu

Pre školu sme vytvorili tiež nový web, ktorý komunikuje hodnoty školy. Jeho základom sa stala nová vizuálna identita, fotky študentov z Poličky a jazyk, ktorý zodpovedal Komunikačnej stratégii.

Vďaka inovatívnemu technickému riešeniu je web tiež jednoducho spravovateľný priamo školou, od pridávania aktualít až po detaily v nastavení.

Zobraziť web SOŠ a SOU Polička
Image
Starý web nekomunikoval hlavné oznámenia školy a nespĺňal požiadavky kladené na moderné weby, najmä príjemné používanie na mobiloch.
Image
Sociálne siete, ktoré môžu ostatní závidieť
Veľmi dobre sa škole darí aj na Facebooku a na Instagrame, ktorých komunikáciu sme spoločne so školou nastavovali. Nielen, že v Poličke zvládajú kontinuálne odovzdávať hlavné oznámenia o úspešnej škole, ktorá je hrdá na svojich žiakov, ale vďaka dodržiavaniu niekoľkých technických pravidiel dosahujú výkonnostných ukazovateľov, o ktorých si môže nechať úplná väčšina "firemných" profilov len zdať - len za máj a jún 2019 oslovili na Facebooku 22 000 ľudí bez akejkoľvek investície do reklamy či cudzej pomoci.
0
0

oslovených užívateľov za 2 mesiace
zadarmo na Facebooku

Image
Výsledok

Spojeným efektom všetkých týchto aktivít je škola, ktorá v porovnaní s konkurenciou nemá o žiakov núdzu - žiakov v 1. ročníkov trojročných odborov má dnes Polička 2-3x viac ako podobné školy v Pardubickom kraji. Na školské dni otvorených dverí chodia novoabsolventi z 90. rokov, ktorí sa tiež stále častejšie stávajú fanúšikmi na Facebooku. Niektorí už dokonca vodia vlastné deti.

S úbytkom detí došlo pred rokom 2016 k niekoľkým odchodom zamestnancov, pretože nebolo možné pokrývať ich úväzky - dnes ale majú všetci zamestnanci plný úväzok a dokonca sa bude o ďalšie 4 navyšovať (tiež vďaka novému financovaniu).

Záujemcovia na školu chodia z miest, ktoré majú vlastné gastronomické školy, napriek tomu chcú študovať v Poličke - aj keď sú z iného kraja. A náborový tím je motivovanejší a otvorenejší novým zmenám.

+0
prvákov viac ako v roku 2018
Za najlepší výsledok, ale považujeme výrok jednej slečny zo skupinového výskumu, ktoré sa konalo 2 roky od nastavovania novej komunikácie - keď sme sa spýtali, čo sa hovorí o škole v Poličke, vyhlásila: "je to škola, ktorá vyhráva súťaže". Škole sa síce dodnes hovorí "zouvák", ale obsah tohto označenia sa dosť zmenil.
Nič z toho by ale nebolo možné, keby škola ďalej nerobila dobre svoju hlavnú prácu, teda skutočne vychovávala budúcich odborníkov v prostredí, v ktorom sú žiaci spokojní. Inak by na sebe školské tričko nechcel nosiť nikto, bez ohľadu na to, ako krásne by bolo.
Čo povedali o spolupráci ...
"Díky spolupráci s Než zazvoní se nám podařilo nastavit nová pravidla náboru, zrenovovat webové stránky, aktivně se zapojit do sociálních sítí, zlepšit spolupráci ve školním týmu i komunikaci s médii. Díky všem těmto doporučením se nám podařilo zlepšit značku naší školy a tím navýšit počty žáků ve všech oborech."
Boris Preissler, ředitel SOŠ a SOU Polička

“Škola v Poličce nám dlouhodobě prokazuje důvěru, ačkoli se na začátku některé návrhy mohly jevit jako radikální. Jsme rádi, že s námi nápady skutečně dotahují. To, co se podařilo dosáhnout školnímu týmu v Poličce, je určitě inspirace pro mnoho dalších škol.”

Karel Komínek, konzultant Než zazvoní
Potrebuje vaša škola tiež nový impulz?
 
[contact-form-7 id="4256" title="Služby - formulář Polička case study"]
 

Rýchly kontakt


Image

Bc. Aneta Košíková

Organizátorka školení, analytička

 kosikova@nezzazvoni.cz
 +420 733 778 256