Prieskum NZ: Len 43 % žiakov by si dnes opäť vybralo svoju strednú školu

Aneta KošíkováPrieskumy

Vďaka spolupráci s 32 strednými školami z celej Slovenskej republiky uskutočnila organizácia Než zazvoní zvonec na prelome septembra a októbra 2022 prieskum medzi 1 194 respondentmi zo všetkých ročníkov stredných škôl. Prieskum sa zameral najmä na spokojnosť s výberom strednej školy, hodnotenie vyučovania, učiteľov a spolužiakov. Pýtali sme sa však … Pokračovat na článek

Prieskum NZ: Na začiatku 8. ročníka má už viac ako 80 % žiakov predstavu o tom, na ktorú školu sa prihlásia

Aneta KošíkováPrieskumy

Než zazvoní zvonec prináša nové údaje z prieskumu o rozhodovaní žiakov základných škôl pri výbere strednej školy medzi 3867 respondentmi. Tentoraz sme sa pýtali nielen deviatakov, ale aj ôsmakov, ako si vyberajú strednú školu. Výskum sa nezvyčajne zameriava aj na návykové látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a vývoj žiakov. … Pokračovat na článek