Výkladový slovník současných žáků pro učitele 2.0

Aneta KošíkováMarketingové tipy

Po celý školní rok jsme sbírali výrazy, které generace Z používá a doplnili jsme tak již poměrně rozsáhlý slovníček dnešních mladých pro učitele. Ve Výkladovém slovníku současných žáků pro učitele 2.0 najdete výrazy pro pokročilé uživatele slangu, proto nejprve doporučujeme přečíst jeho první díl

Jak ví každý češtinář, náš mateřský jazyk neustále vyvíjí jako živý organismus. Objevují se neologismy, do češtiny každým rokem přibývají další a další výrazy z cizích jazyků. Výjimkou v tomto vývoji není ani slang generace Z, která zcela přirozeně přebírá anglická slovíčka.

Pro příslušníky generace Z je naprosto normální používat anglické zkratky, nahradit sem tam ve větě české slovo anglickým, ač to nemá z mluvnického hlediska žádný význam, nebo plynule v jedné větě přejít z češtiny do angličtiny.

Slovník generace Z nově v knižním vydání

Psali jste si o něj a nyní je tady! Knižní vydání slovníku generace Z v podobě praktické kapesní publikace, díky které můžete překládat výroky vašich ratolestí za chodu.
Více o slovníku GenZ

Image

Počeštěná anglická slovesa jako např. skipnout (skip - přeskočit), joinout (join - přidat se), missnout (miss - promeškat) nebo leavnout (leave - odejít) učitelé během on-line výuky jistě již slyšeli.  Některé výrazy ze slovníku teenagerů však není tak lehké přeložit. 

Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že každým rokem se úroveň pronikání angličtiny do češtiny zvyšuje, stačí si přečíst vyjadřování některých menších influencerů z řad náctiletých uživatelů Twitteru.  

Image

Jsou vám už teď některé fráze ne nejasné? Podívejte se na náš Výkladový slovník současných žáků pro učitele 2.0 a pronikněte hlouběji do světa generace Z

Nejoblíbenější zkratky

Některé zkratky pro vás nebudou překvapením, proč jsou ale důležité? Pro rychlou komunikaci! Při odeslání zprávy nebo komentáře jde o každou vteřinu. Některé zkratky tak zdomácněly, že se používají i v mluvené komunikaci. Zde je seznam nejpoužívanějších:

AFAIK – „As Far As I Know“ – Co já vím/Pokud je mi známo – AFAIK se používá v situacích, kdy si pisatel myslí dle svého nejlepšího svědomí a vědomí, že jeho sdílené znalosti (informace) jsou správné, ale není si stoprocentně jistý.

ASAP – „As Soon As Possible“ – v češtině ve významu Co nejdříve, jak je to možné. Používalo se nejprve v on-line komunikaci, nyní i v hovoru lze zaslechnout: „Přines mi ten sešit ASAP.“

BF/GF – „boyfriend/girlfriend“ – Zkratka pro přítele nebo přítelkyni.

CF – „Close Friends“ – blízcí přátelé. Na Instagramu je možné si vytvořit pouze úzký okruh přátel, kteří uvidí jen některé vaše příspěvky (podobně jako na Facebooku). Tito přátele jsou pak označování jako CF a můžete s nimi sdílet i intimnější chvíle ze svého života.

CG – „Congratulations!“ - Gratuluji! Obvykle najdete v komentářích na sociálních sítích – gratulace k vyhranému zápasu, úspěšnému videu nebo i dosažení vysokého počtu followerů (sledujících).

GLHF – „Good Luck and Have Fun“ - Hodně štěstí a dobře se bav. Zkratka z hráčského prostředí, používá se i před zápasem či utkáním nebo rande.

FOMO – „Fear of Missing Out“ – Strach z promeškání – Je v podstatě syndrom závislosti na internetu a sociálních sítích. Prakticky má osoba s FOMO strach, že zatímco není na síti, ostatní si užívají bez ní.

ILY – „I Love You“ – Miluju tě. – Vyjádření lásky v komentáři – zde se hodí také vzpomenout výraz „Luv Ya“, který je taktéž nespisovnou verzí I Love You.

IRL – „In Real life“ – V reálném životě. – Velice důležitá zkratka odkazuje ke všemu dění, které probíhá offline – mimo digitální svět internetu, počítačů a sociálních sítí. Ukazuje rozdíl mezi ideálním životem sdíleným na Instagramu a pravdou ve skutečnosti.

KMS – „Kill Myself“ – Asi se zabiju. – Melodramatické zvolání při frustrující nebo trapné situaci, zpravidla jde o vtip a pisatel nemá v úmyslu spáchat sebevraždu, ale vždy je nutné posuzovat kontext. Ukážeme na příkladu: „OMG, vidělas jak jsem spadla? KMS!“ Občas můžete zaregistrovat KYS - „Kill Yourself" - Zabij se. - Sarkastický idiom používaný mezi přáteli, který má druhou osobu umlčet, protože říká něco hloupého nebo trapného. Tento termín nenabádá k sebevraždě, ale opět je nutné posuzovat kontext. 

KUA – Konečně česká zkratka nadávky, kterou raději nebudeme psát, ale prozradíme, že chybí dvě písmenka a zpravidla se jedná o označení pro ženu, která vykonává nejstarší řemeslo. Používáme takto: „Kua, kopla jsem se do palce. Au, to je pain!“.

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy. Vyjadřuje opravdu velké pobavení.

MMNTMoment. V on-line komunikaci podobné BRB, tedy osoba vyjadřuje, že za chvilku se ke konverzaci či hře vrátí. 

NGL – „Not Gonna Lie“ – Nebudu lhát. Většinou před větou nebo za hlavní větou. Vyjadřuje upřímnost sdělení nebo zdůrazňuje názor pisatele. „NGL, včerejší epizoda Likehousu byla nudná.“

NZ – Nejedná se o zkratku pro Než zazvoní, ale Není zač!

RIP – někdy také R. I. P. – původně latinsky „Requiescat in pace“, dnes známo převážně jako „Rest in Peace“ – Odpočívej v pokoji. Vyjadřuje kondolenci rodině zemřelého. Velice často nesprávně užívána neznalými angličtiny jako RIP in peace (Odpočívej v pokoji v pokoji), lze najít v komentářích v příspěvku oznamujícím úmrtí nějaké slavné osoby.

SNS – nejedná se o zkratku pro Společenství nezávislých států ale vyjadřuje anglický idiom „Sorry, not sorry“. – Je mi lito, že mi to není líto. - Sarkastické vyjádření pohrdání nad tím, že se druhé osobě nelíbí, co uživatel dělá - na jeho názoru vůbec nezáleží. 

SRY – „Sorry“ – zkratka pro omluvu - promiň, omlouvám se.

SUS – „Suspicious“ – podezřelý – zkratka z populární hry Among Us, která v loňském roce získala na oblíbenosti. Na vesmírné lodi hledá posádka mezi sebou zrádce (impostora), který sabotuje loď. Pokud je někdo „pretty sus“ je opravdu podezřelý.

TBH – „To Be Honest“ – Abych byl/a upřímný/á. Podobně jako NGL vyjadřuje pravdivost komentáře, zdůrazňuje, že teď si pisatel nebude dávat pozor na jazyk a sdělí, co si opravdu myslí: „TBH, nemyslím si, že ti růžová sluší.“

TYWE – Česká zkratka fráze Ty vole (či Ty wole) je zpravidla oslovením kamaráda/kamarádky nebo povzdech ve významu: „Tywe, už máme na angličtinu zase supl.“ Používá se v psané i mluvené komunikaci.

W8 – zkratka slova „Wait“ – znamenající Počkej. V angličtině výslovnost číslovky 8 (eight) dohromady s W zní jako „wait“. V on-line komunikaci urychluje tato zkratka psaní.

Z5 – neboli Zpět – Podobě jako W8 se jedná o spojení číslovky a písmena, které tvoří slovo a urychluje komunikaci.

xd – emotikon. Často jsme dostávali dotazy na spojení písmen x a d za sebou. Pokud spojíte velké XD hned za sebou, vznikne velice rozesmáty smajlík, kterého si všimnete i bez změny do emoji. Pokud se napíše ve velké rychlosti, z velkých písmen se stanou malá, emotikon nevznikne a pak nedávají tato písmenka dohromady smysl. Příslušníci Generace Z jim však velice dobře rozumí, a tak už ani nepotřebují emoji a ví, že kdekoliv je xd, je komentář myšlen ze srandy nebo je vtipný. 

(y) – pokud jste v komentářích či konverzaci zahlédli tento symbol, nejedná se o vyobrazení dámského klína, ale všeobecně uznávaný znak pro slovo YES (tedy ANO) a vyjádření palce nahoru v textu.

Poslední dvě zkratky v našem slovníku jsou spíše emotikony, které jsou vyjádřeny znaky na klávesnici. Emotikony příslušníci generace Z používají téměř vždy a všude na sociálních sítích, zprávách i na papíře. Pro mladou generaci emotikony prakticky nahrazují v konverzaci emoce a umožňuje číst mezi řádky. Podívejte se, jak význam věty posune jedna změna ve smajlíku:

Jsem na vás velice hrdý 😉

Jsem na vás velice hrdý 😂

Význam vět je odlišný. První z nich dává najevo uznání, druhá je sarkastická, ba přímo se vysmívá.

Věděli jste ale, že určitým emotikonům byste se jako učitelé a školy měli v komunikaci na sociálních sítích vyhnout? Některé emojis mají totiž sexuální význam, např. lilek 🍆, muchomůrka 🍄, broskev 🍑 nebo kapičky 💦 byste v komunikaci s žáky a studenty raději neměli vůbec používat.  

Pokročilý slovník porozumění generaci Z

Attention whore – člověk, který se vyžívá ve strhávání pozornosti na svoji osobu. Nebojí se kontroverzních prohlášení a statusů, které mu vyslouží ať již pozitivní, tak negativní popularitu mezi uživateli sociálních sítí.

Aww a Eww – citoslovce (či zvolání) Aww často bývá na začátku věty, předchází komplimentu, je reakcí na něco roztomilého či hezkého či naopak smutného. Naopak Eww je citoslovce odporu a znechucení. Ukážeme si na příkladech: „Aww, to koťátko je tak roztomilé!“, „Eww, nesahej na to, kdoví kdo to měl v ruce!“

Banán – neboli „ban“, z angličtiny převzatý výraz znamenající zákaz, klatbu či vyhoštění za porušení pravidel na internetu. V praxi to znamená, že kdo dostane banána, nebude vpuštěn do hry, chatovací místnosti nebo fóra. Často se objevují i v diskuzích na sociálních sítích a nespravedlivé banování je jedním z nejvážnějších porušení internetové etikety.

Bestie – nejedná se o výraz pro nesnesitelného člověka ani dravou příšeru, ale naopak – bestie (vyslovujeme [bestý]) je nejlepší kamarádka či kamarád. Oslovení je odvozeno od přídavného jména „the best“. Je možné zmínit také velice často používanou zkratku BFF,  tedy „best friend forever“, nejlepší přítel navždy.

Čeknout/očekovatpodívat se, zkontrolovat, pozorovat, sledovat. V Česku již poměrně zažitý výraz, který používá čím dál tím více lidí. Z anglického check – tedy zkontrolovat, se v Česku začalo užívat nejen ve významu „očekovat domácí úkoly“ (tzn. zkontrolovat domácí úkoly), ale také „čekni tu holku“ (tzn. sleduj tu holku) nebo „čekuj, co jsem dostala za vysvědčení“ (tzn. podívej se, co jsem dostala za vysvědčení).

Disovat – ze slova dislike – nelibost. Používáno ve významu nesouhlasit s něčím, často vehementně bez zjevného důvodu.

Dope – slovíčko dope má dva významy – zaprvé se jedná o označení pro lehké drogy, ale v konverzaci se používá především jako obdoba českého „hustý“ nebo „krutý“ – tedy obdivuhodný.

Facepalm (někdy také face-palm, česky hlava v dlaních) je gesto při kterém je jednou rukou zakryt obličej a oči (ty někdy mohou být zavřeny) – pojmenování tohoto gesta se v online i offline komunikaci používá k popisu situací, kdy jedinec vyjadřuje zoufalost, překvapení, sarkasmus či vyčerpání, občas také používáno v v konverzaci jedincem, který neoplývá příliš vysokou inteligencí.

Fíčura – z anglického slovíčka „feature“, tedy nějaká vlastnost předmětu. V češtině je význam slova trochu posunut – aby nějaká vlastnost mohla být fíčurou, musí být zajímavá. Jde tedy o zlepšovák v nějakém programu, hře nebo i sociální síti, která je zajímavá a zmínění hodná.

Hroty – jistě vám bude povědomé sloveso hrotit – tedy vyostřovat debatu, přehnaně řešit nějaký problém. Hroty jsou pak právě debaty, které jsou vyostřené a pro sledující velice zajímavé.  

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

I can’t … - dalo by se přeložit i jako „Já nemůžu …“, ale v praxi má toto zvolání jiný význam. Nenásleduje po něm zbytek věty, stojí samotné. Obvykle vyjadřuje naprostý úžas nad nepochopitelnou věcí. A: „Otevřeli diskotéky! Půjdeme?“, B: „Jo, ale nemůže se tančit.“, A:„I can’t …“

Kinda – z anglické spisovné verze „kind of“ vznikla zkrácená verze „kinda“, kterou přejali i čeští představitelé generace Z. Slovo kinda má význam trochu, maličko – používá se především ve větách, za slovem kinda většinou následuje ještě anglické přídavné jméno, zbytek věty je pak v češtině, jako např.: „Nebudu kecat, z té situace jsem kinda sad.“. Používá se také se slovesem „sucks“, tedy štve mě to: „Mám naraženou ruku a to kinda sucks.“.

Kjůt – psáno jako cute nebo kjůt, z anglického „cute“ – tedy roztomilý. Lze velice často vidět na Instagramu u fotek zvířat či párů, v některých případem pak pohromadě s citoslovcem „Awwww“ (viz výše).

Meh – je citoslovce, které vyjadřuje apatii, znuděnost či lhostejnost – stejně jako české Hmmm, a i stejně jako Hmmm může být neurčitou odpovědí a vyjádřením toho, že daná osoba nemá na věc žádný názor.

Merch – možná slýcháváte od svých dětí, že by chtěli koupit merch od svého oblíbeného interpreta nebo influencera. Merch (zkrácenina „merchandise“) jsou oblečení a předměty pro každodenní potřebu, které influenceři, ale i zpěváci či společnosti, prodávají pod svým jménem a mají z nich profit. Často je nabízejí přímo ve svých videích či Instagramových účtech. Koupit si je může každý opravdový fanoušek.

Najs – psáno i vyslovováno „najs“. Počeštěné anglického „nice“ – tedy hezký, pěkný. V konverzaci on-line i offline vyjadřuje potěšení nad přijatou informací. „Odpadla nám angličtina! Najs, to si aspoň pospím.“

Nudes – doslova nahé fotky – často vyžadovány po dívkách opačným pohlavím, velice nebezpečný nástroj kyberšikany a shamingu či vydírání.

Pásnout – z anglického slova „pass“ – stejně jako v angličtině má toto sloveso více významů. Pásnout můžeme zkoušku (ve významu uspět), pásnout lze také sůl (ve významu podat) nebo můžeme pásnout hru (ve významu složit, vynechat).

Rizz - Termín „rizz“ je zkratkou slova charisma, které pochází z řečtiny. Charisma je osobní kouzlo, díky kterému má člověk schopnost zaujmout a přilákat k sobě pozornost žen i mužů. Pokud má někdo „rizz“, je zkrátka neodolatelný, přitažlivý. Používá se i jako sloveso – „rizznout“ někoho znamená slangově sbalit osobu, o kterou má dotyčný romantický zájem.

Shaming – zostuzování, hanění – Veřejné zesměšňování nebo kritika především tělesných aspektů určité osoby (body-shaming), nebo jejich chování (slut-shaming). Veřejný shaming je velice nebezpečný pro psychiku osoby, na které je páchán.

Sheeesh – poměrně nově populární fráze i v angličtině, svou popularitu si vysloužila na sociální síti TikTok, kde se často začala vyskytovat v komentářích. V překladu znamená úžas, překvapení – podobně jako OMG (Oh my God!).

Ship/shipovat – podporovat vztah dvou osob, které se podle dotyčného k sobě ideálně hodí. Používá se jak v reálném životě, kdy můžou příslušníci generace Z shipovat vztahy svých kamarádů, mezi celebritami (jistě si vzpomenete na slavný pár Brad Pitt a Angelina Jolie známý pod shipem Brangelina) nebo i neexistující páry ve fanfiction (např. Hermione Granger a Draco Malfoy z Harryho Pottera jsou známí jako ship Dramione).

Simp – je muž či chlapec, který pro svoji dívku (ale klidně i kamarádku, kterou zná pouze on-line) dělá příliš mnoho – prakticky se nechá využívat. Občas se lidé mylně domnívají, že simp vychází ze "symphatizer" (česky následovník), ovšem původ slova je jiný - vyvinul se z anglického „simple/simpleton“ – jednoduchý, hloupý. Zdroj zde.

Snowflake „sněhová vločka“ - Je přecitlivělá osoba, která iracionálně reaguje na vyjádření nebo činy, které nezapadají do jejího světonázoru. Velice snadno se urazí a obklopuje se většinou lidmi, kteří sdílejí její názor. Pokud je konfrontována, tak reaguje přehnaně - křičí (používá Capslock), banuje nebo blokuje přátele.

Stan – výraz pochází Eminemovy písně Stan, anglicky „stalking fan“. V Česku používáno kratší dobu. V podstatě je Stan fanoušek, který je svojí oblíbenou postavou/influencerem/interpretem/celebritou obsesivně posedlý.

Stream/streamovat – v technickém slangu se jedná o přenos či nahrávání dat. V internetovém slangu sociálních sítí, především YouTube, pak streamování představuje přenos nějaké události (streamu) do často živého vysílání ve videu. Streamují se nejen koncerty nebo diskuze, ale také právě probíhající hry herních influencerů. Existují také streamovací služby jako Netflix nebo Spotify, kde si můžete za měsíční poplatek koupit přístup ke streamu (proudu) videí či hudby dle svého výběru.

Swipe/swipnout – slangový výraz pro potáhnutí prstem po telefonu různým směrem. Původně používáno v seznamovací aplikaci Tinder (jedním swipnutím doprava či doleva se dá odmítnout či naopak přijmout „match“ - možné rande). Lze využít i na Instagramu nebo Facebooku – swipnutím se můžete přemístit na hlavní profil instagramera, na kterého se zrovna díváte.

Tho – je zkrácená verze slova „though“, které má v angličtině význam i když, ačkoli nebo ale. Ve větě můžeme vídat např. takto: „Nesnáším matiku, tho učitelka je docela fajn.“

Tryhardit/tryhard – výraz převzatý z herního prostředí. Tryhard je hráč, který je přespříliš nadšený, zapálený a soutěživý – prostě moc snaživý. Tryhardit je pak od toho odvozené sloveso, které vyjadřuje přílišnou snahu. Nejedná se o kompliment, ale naopak zesměšňující výraz. Každý, kdo přespříliš tryhardí, by měl trošku víc chillovat.

Twitch - je přední platforma pro streamování (vysílání) živých videí - především se jedná o herní videa (Esport), v poslední době se na Twitchi čím dál tím více vyskytují také čistě diskuzní přenosy nebo hudební videa.

Woke – je v širším významu takový člověk, který je probuzený ve smyslu otevřeně přemýšlející – nakloněn přijmutí nových myšlenek. Dnes se používá především pro ty, kteří jsou bdělí proti rasismu a diskriminaci. Woke člověk je ten, kdo nemá problém s žádnou rasou ani genderem. Za woke jsou často označováni i propagátoři myšlenek LGBTQ+, i když sami do této komunity nepatří.

Zapomněli jsme na něco? Setkali jste se u svých dětí nebo žáků se slovem, kterému nerozumíte nebo vás překvapilo? Napište nám na kosikova@nezzazvoni.cz nebo zde na webu do chatu a my slovíčko přidáme do slovníku!

Slovník generace Z nově v knižním vydání

Psali jste si o něj a nyní je tady! Knižní vydání slovníku generace Z v podobě praktické kapesní publikace, díky které můžete překládat výroky vašich ratolestí za chodu.
Více o slovníku GenZ

Image